Darlledu: Newid y cwestiwn… a mynd i’r afael â’r gwaith – gan Heledd Gwyndaf

gan Heledd Gwyndaf Mae’r cwestiwn yn aml cyn bwysiced a’r ateb ac yn gallu bod cyn ddadlennol hefyd. Yr amser hwn y llynedd ro’n i yn cyflwyno  tystiolaeth gerbron pwyllgor yn ein Senedd am ddatganoli darlledu. Ac roedd y cwestiynau gerbron yn cynnwys rhai mor elfennol a di-fflach â: ‘Pa agweddau ar ddarlledu y dylid eu […]

Continue Reading

Creu gwyrthiau i’r safonau uchaf… ond beth am fwy o amrywiaeth o actorion? Ar y cyfryngau gyda Dylan Wyn Williams

gan Dylan Wyn Williams A ninnau adra’ rownd y ril, heb arlliw o fywyd cymdeithasol, mae rhywun yn cael tipyn mwy/gormod o amser i feddwl.  Meddwl am bethau dyrys fel:  Veganuary ac Ionawr Sych ynghanol pandemig noethlwm – pam?  Pam nad ydy gohebwyr a golygyddion Cymraeg yn nabod eu harddodiad?  Dw i’n ochneidio’n aml wrth […]

Continue Reading

Y dylanwad gafodd Mirain ar y ferch naw mlwydd oed yma… a channoedd o rai eraill

gan Esyllt Sears Mewn cyfnod pan mai dynion a bechgyn oedd prif gymeriadau rhaglenni poblogaidd ar drothwy’r 90au (C’mon Midffild, Jabas, Rhew Poeth), roedd Delyth Haf yn Tydi Bywyd yn Boen yn agoriad llygad i ferch naw oed fel fi ar y pryd; cymeriad o deenager moody, self-obsessed, yn cwmpo mewn cariad bob whip stitch… […]

Continue Reading

Beth allwn ni wneud i gryfhau economi ein cymunedau lleol? – Yn y Byd Busnes gyda Gari Wyn Jones

gan Gari Wyn Jones Ystrydeb erbyn hyn ydi pregeth ‘Prynwch yn Lleol’, ond gwaetha’r modd tydi’r pregethwyr dal heb daro deuddeg wrth geisio lledaenu eu neges yn llwyddiannus. Bron iawn y gellid dweud mai ‘ffad’ ar y cyfryngau cymdeithasol neu fantra brigâd y ‘good life dosbarth canol’ ydi’r fath osodiad. Felly sut mae argyhoeddi pobol […]

Continue Reading

Y ‘New World Order’ – be ydio, be mae o isio a sut mae ei drechu – gan Gruffydd Meredith

gan Gruffydd Meredith New World Order a One World Government – termau sydd yn cael eu clywed yn gynyddol wrth i fwy o bobol ymchwilio. Yn fy marn bersonol i, y pryder yw bod rhai corfforaethau, bancwyr, arianwyr, unigolion a sefydliadau honedig philanthropig, think tanks, yr elfennau uchaf o fewn cymdeithasau cyfrinachol a chudd ynghyd […]

Continue Reading

Gruffydd Meredith – Prynwch dir, plannwch a thyfwch… ar gyfer ein dyfodol oll

Gan Gruffydd Meredith Prynwch dir Cymru a sicrhau ein bod fel gwlad yn gwbl hunangynhaliol o ran bwyd, egni, deunyddiau, a phopeth arall angenrheidiol – yn barod at holl heriau’r dyfodol. Ers blynyddoedd bellach, ac yn enwedig wrth i’r byd fynd yn fwyfwy ansefydlog, mae diogelwch neu sofraniaeth bwyd a phwysigrwydd gallu bod yn hunangynhaliol […]

Continue Reading

Cadi Gwyn Edwards – Dwi’n cefnogi cydraddoldeb ond dwi ddim yn cefnogi’r unigolion eithafol

Gan Cadi Gwyn Edwards Mae’n anodd meddwl am bwnc i ‘sgwennu amdano weithiau, yn enwedig yn ystod pandemig byd-eang a chithau wedi bod yn gwneud dim heblaw darllen llyfrau rhamant a gwylio dramâu ar y teledu! Dwi wrth fy modd yn ymgolli mewn llyfr am ddau berson yn disgyn mewn cariad ac yn goresgyn pob […]

Continue Reading

Be yn union yw Cywirdeb Gwleidyddol, be yw ei bwrpas a pham ei fod yn beryglus i bawb? – Gruffydd Meredith

gan Gruffydd Meredith O’r hyn i mi ei weld, mae diwylliant cywirdeb gwleidyddol ac identity politics wedi bod ar eu hanterth ers chwedegau’r ganrif ddiwethaf. Dwi’n credu y gallwn ei alw wrth enw arall hefyd – Marcsiaeth ddiwylliannol neu Neo Farcsiaeth. Rhywbeth wedi ei gynllunio i danseilio normau cymdeithas a gwledydd er mwyn gosod seiliau […]

Continue Reading