Lleisiau amrywiol yn trafod cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy

Dywed Gwrthryfel Difodiant (XR) Aberteifi eu bod wrth eu bodd â’r ymateb i Gynulliad y Bobl a gynhaliwyd ar-lein ym mis Mehefin. Roedd dros 150 o bobl yn rhan o’r cyfarfod, nifer ohonynt na fyddai yn aml yn yr un cyfarfod: ffermwyr (rhai wedi ymddeol a rhai prysur), ecolegwyr, tyddynwyr, gwleidyddion, masnach-arddwyr, cynghorwyr bwyd, a […]

Continue Reading

Defnydd Tir, Bwyd a Ffermio …. Ni sy’n llunio’r Dyfodol

Trafod ffermio cynaliadwy Gan fod bwyd a ffermio yn allweddol i’n hiechyd ac i iechyd natur mae Gwrthryfel Difodiant wedi trefnu cyfarfod o Gynulliad y Bobl ar y cyd â’r Aelod o’r Senedd, Elin Jones er mwyn trafod amaethyddiaeth gynaliadwy yng Ngheredigion. Bydd y cyfarfod, sy’n cael ei gynnal am 6.30 ar y 23ain o […]

Continue Reading