Ffasiwn fforddiadwy ffyniannus – amdani!

Lleisiau newydd – Y ffenomen ffasiwn fforddiadwy ffyniannus  gan Jasmine Hemmings – Blwyddyn 10 Ysgol Glan Clwyd Yn ddiamau, stori llwyddiant y tair blynedd diwethaf yn y byd manwerthu fu’r cynnydd ym mhoblogrwydd dillad ail law. Mae gwefannau ocsiwn ar-lein wedi gweld twf ynghyd â siopau elusen, sy’n profi’n fecca i helwyr bargenion sy’n brwydro […]

Continue Reading

Mae yna eliffant enfawr yn y ’stafell! Mae ‘Undeb Rygbi Cymru’ wedi bod mewn dyfroedd dyfnion yn y misoedd diwethaf – ac yn llawn haeddu bod hefyd. Ond yng nghanol yr holl drafodaeth mae yna eliffant enfawr yn y ’stafell.  Mae rhai ohonon ni fenywod yn ei weld, yn pwyntio’n syth ato ond yn cael […]

Continue Reading

Lansio cymhelliant i ddenu gweithlu addysgu mwy amrywiol

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cymhelliant swyddogol i ddenu mwy o bobl o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i addysgu. Mae’r Cynllun Cymhelliant Addysg Gychwynnol i Athrawon o Gymunedau Ethnig Lleiafrifol yn darparu hyd at £5,000 i unigolion cymwys – er mwyn sicrhau bod y gweithlu addysg yn adlewyrchu […]

Continue Reading

Cefnogi allforion Cymru

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi buddsoddiad sylweddol i gefnogi allforion Cymru Wrth annerch cynhadledd flynyddol “Archwilio Allforio Cymru”, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn cyhoeddi raglen cymorth allforio lawn Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023/24 a buddsoddiad o £4 miliwn i’w darparu. Bydd y Gweinidog yn ystyried y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn […]

Continue Reading

Galw am amgueddfa yng Nghastell-nedd

AoS Plaid yn cefnogi galwadau am amgueddfa yng Nghastell-nedd Mae Sioned Williams, AoS Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru wedi cefnogi galwadau gan y cyhoedd am amgueddfa yng Nghastell-nedd er mwyn arddangos hanes cyfoethog y dref. Dywedodd Sioned Williams, sydd â swyddfa Seneddol yng nghanol tref Castell-nedd: “Mae gan Gastell-nedd a’i chymunedau gyfagos hanes hir, […]

Continue Reading

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan fesurau arbennig

Rhoi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan Fesurau Arbennig wrth i’r bwrdd gamu i’r naill ochr Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei roi o dan fesurau arbennig yn sgil pryderon difrifol am berfformiad, arweinyddiaeth a diwylliant. Mae Cadeirydd, Is-gadeirydd ac aelodau annibynnol y […]

Continue Reading