Nid salwch – jyst darn bach ohono i sydd ddim yn gweithio’n iawn

Lleisiau Newydd: gan Mari Roberts, Blwyddyn 11,  Ysgol Dyffryn Ogwen Fi a clefyd siwgr Rydw i’n berson ifanc pymtheg oed hollol normal mewn pob ffordd, ond fy mod i’n byw gyda chlefyd siwgr math 1. Felly beth yn union ydi clefyd siwgr?    Os byddwch yn ymchwilio’r term clefyd siwgr ar ‘Google’, mae’r dyfyniad yma’n […]

Continue Reading

Partneriaeth newydd rhwng PYST, Lŵp/S4c a chanolfan Chapter

PYST, Lŵp/S4c a chanolfan Chapter yn cyhoeddi partneriaeth fideos newydd Yn 2022, ariannodd Lŵp/S4C Gronfa Fideos PYST x Lŵp – cronfa a gomisiynodd ddeg fideo annibynnol newydd Cymraeg gan artistiaid a/neu gyfarwyddwyr newydd. Yn dilyn llwyddiant  y rownd gyntaf, penderfynwyd ehangu ar y nifer o fideos i’w comisiynu eleni, gan gefnogi ugain fideo annibynnol newydd […]

Continue Reading

Gobeithiwn oll am bencampwriaeth a fydd yn ail-danio’r fflam

Lleisiau Newydd: Rhagolwg ar Bencampwriaeth y Chwe Gwlad  BARN: gan Steffan Alun Leonard Erbyn hyn mae rheolwr Cymru, Warren Gatland wedi cyhoeddi ei garfan ar gyfer cystadleuaeth y Chwe Gwlad – a daw hynny wedi i Louis Rees-Zammit gyhoeddi ei fwriad i ymuno â’r Gynghrair Pêl-droed Genedlaethol (NFL) yn yr Unol Dalethau.  Ymysg newidiadau di-ri yn […]

Continue Reading

A ddylai’r Eisteddfod symud lleoliad yn flynyddol?

Lleisiau Newydd: gan Ffion Thomas, Blwyddyn 12,  Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Symud o le i le? – neu a ddylem ddewis sawl lleoliad penodol. Beth yw’r dadleuon felly? ‘Y gwir yn erbyn y byd’ ‘A oes Heddwch?’ Mae’r geiriau yma yn hynod o gyfarwydd i’r rhan helaeth ohonom. Cofiwn eistedd mewn pabell orlawn yn gwylio […]

Continue Reading