Yr angen am ddeddf blaenoriaeth tai a thir cenedlaethol i Gymru, gyda 90% o holl dai ein gwlad ar gyfer dinasyddion Cymru a 10% ar gyfer y farchnad agored – Gruffydd Meredith

gan Gruffydd Meredith  Mae yna angen amlwg am newid radical iawn i sefyllfa bresennol tai a thir Cymru. Mae hwn yn faes yr ydw i, fel nifer o bobol, wedi bod yn ymchwilio a deisebu Llywodraeth Cymru ynglŷn â fo ers blynyddoedd.  Gan drio peidio pregethu i’r cadwedig, dyma  awgrymiadau gennyf ar gyfer deddf Tai […]

Continue Reading

Gŵyl Golau Nadolig Wefreiddiol Ein Prifddinas

Mae Parc Bute yng Nghaerdydd yn safle i ŵyl golau wefreiddiol y Nadolig yma. Hwn yw’r ŵyl llwybr golau tymhorol fwyaf erioed i Gymru ei gweld. Mae’r llwybr ym Mharc Bute yn mynd ag ymwelwyr ar daith wefreiddiol trwy ryfeddodau’r Nadolig yn un o hoff leoliadau’r brifddinas. Mi all ymwelwyr ddisgwyl gweld arddangosfeydd golau hynod, […]

Continue Reading