Lleisiau Newydd – Poblogrwydd y peiriannau llaeth…

gan Mared Ela Williams, Ysgol Glan Clwyd Cynaliadwyedd, ffresni… a phris teg i ffermwyr am eu cynnyrch Ers y pandemig, mae’r farchnad ar gyfer prynu llaeth drwy beiriant gwerthu llaeth ar ffermydd wedi cynyddu wrth i fusnesau orfod addasu i oroesi’r newidiadau yn yr economi ac ar brisiau llaeth.Mae cynnydd aruthrol wedi bod mewn peiriannau […]

Continue Reading

Lleisiau Newydd – Coginio, hobi neu iachawdwr?

Creu rhywbeth blasus… a rhyddhau’r endorffiniau! gan Bethan Thomas – Blwyddyn 12, Ysgol Glan Clwyd   Ers COVID, mae pwysigrwydd ein lles a’n iechyd meddwl wedi cael ei amlygu yn fwy nag erioed. Mae’r cydbwysedd rhwng gwaith a lles yn hanfodol, ond hyd yn oed pan mae gennym ni’r amser i ymlacio, mae weithiau’n amhosib […]

Continue Reading

Lleisiau Newydd – Angen parch at iaith a thraddodiad

Barn – gan Osian Rowlands – Blwyddyn 12, Ysgol Dyffryn Ogwen   Mae’r ffordd y mae ymwelwyr yn trin iaith a diwylliant Cymru yn gwbl annerbyniol. “Gwerth cynnydd yw gwarth cenedl, a’i hedd yw ei hangau hi.”   Mae dros 5,000 wedi arwyddo deiseb o blaid defnyddio’r geiriau Cymraeg ‘Eryri’ ac ‘Yr Wyddfa’ yn gynharach eleni […]

Continue Reading

Lleisiau newydd – Harri pwy?

gan Cara Owen – Blwyddyn 12, Ysgol Dyffryn Ogwen   Brenhines llenyddiaeth fodern a’i dylanwad eang ar fy nghenhedlaeth i…  J.K. Rowling wrth gwrs! Fe gyfeiriwyd at Kate Roberts fel ‘Brenhines ein Llên’ yma yng Nghymru – teitl haeddiannol iawn a hithau wedi ysgrifennu degau o lyfrau gwych a ysbrydolodd sawl llenor dros y blynyddoedd ac […]

Continue Reading