Darlledu: Newid y cwestiwn… a mynd i’r afael â’r gwaith – gan Heledd Gwyndaf

gan Heledd Gwyndaf Mae’r cwestiwn yn aml cyn bwysiced a’r ateb ac yn gallu bod cyn ddadlennol hefyd. Yr amser hwn y llynedd ro’n i yn cyflwyno  tystiolaeth gerbron pwyllgor yn ein Senedd am ddatganoli darlledu. Ac roedd y cwestiynau gerbron yn cynnwys rhai mor elfennol a di-fflach â: ‘Pa agweddau ar ddarlledu y dylid eu […]

Continue Reading

Stori’r Cymry na wnaeth erioed adael ‘Lloegr’

Yn rhifyn Chwefror Y Cymro mae’r hanesydd Mel Hopkins yn craffu ar dystiolaeth sy’n awgrymu i gymunedau Cymreig oroesi mewn ardaloedd o’r hen Brydain Frythoneg hyd yn oed ar ôl iddynt gael ei concro gan y Sacsoniaid. Wrth gwrs, cafodd y rhan fwyaf o’r Brythoniaid eu gwthio i beth sydd heddiw yn ymylon Celtaidd ond […]

Continue Reading

Creu gwyrthiau i’r safonau uchaf… ond beth am fwy o amrywiaeth o actorion? Ar y cyfryngau gyda Dylan Wyn Williams

gan Dylan Wyn Williams A ninnau adra’ rownd y ril, heb arlliw o fywyd cymdeithasol, mae rhywun yn cael tipyn mwy/gormod o amser i feddwl.  Meddwl am bethau dyrys fel:  Veganuary ac Ionawr Sych ynghanol pandemig noethlwm – pam?  Pam nad ydy gohebwyr a golygyddion Cymraeg yn nabod eu harddodiad?  Dw i’n ochneidio’n aml wrth […]

Continue Reading

Y dylanwad gafodd Mirain ar y ferch naw mlwydd oed yma… a channoedd o rai eraill

gan Esyllt Sears Mewn cyfnod pan mai dynion a bechgyn oedd prif gymeriadau rhaglenni poblogaidd ar drothwy’r 90au (C’mon Midffild, Jabas, Rhew Poeth), roedd Delyth Haf yn Tydi Bywyd yn Boen yn agoriad llygad i ferch naw oed fel fi ar y pryd; cymeriad o deenager moody, self-obsessed, yn cwmpo mewn cariad bob whip stitch… […]

Continue Reading

Beth allwn ni wneud i gryfhau economi ein cymunedau lleol? – Yn y Byd Busnes gyda Gari Wyn Jones

gan Gari Wyn Jones Ystrydeb erbyn hyn ydi pregeth ‘Prynwch yn Lleol’, ond gwaetha’r modd tydi’r pregethwyr dal heb daro deuddeg wrth geisio lledaenu eu neges yn llwyddiannus. Bron iawn y gellid dweud mai ‘ffad’ ar y cyfryngau cymdeithasol neu fantra brigâd y ‘good life dosbarth canol’ ydi’r fath osodiad. Felly sut mae argyhoeddi pobol […]

Continue Reading