Amdanom

Cyhoeddir Y Cymro gan Cyfryngau Cymru Cyf. Nid yw’r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr.

Rydym yn croesawu ac annog i unrhyw un gysylltu gyda ni i gynnig deunydd er mwyn i ni ystyried ei gyhoeddi yn Y Cymro – boed yn ddarnau newyddion, adroddiadau, arolygiadau neu farn. Fel cyhoeddwyr, rydym yn credu mewn rhoi cyfle cyfartal a theg i bawb ac mae’n bwysig i ni fel papur i gyhoeddi amrywiaeth o ddeunydd gan holl amrywiaeth cyfoethog pobol Cymru o bob cefndir, barn a/neu safon eu Cymraeg.

Cefnogir y cyhoeddiad hwn gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.

Ymwadiad: Nid yw Llywodraeth Cymru na Chyngor Llyfrau Cymru’n cytuno, o angenrheidrwydd, ag unrhyw farn a fynegir yn y cyhoeddiad hwn

Hoffem hefyd ddiolch i’n holl hysbysebwyr ac i holl gyfeillion a chefnogwyr Y Cymro.