Cysylltu

Manylion

Sut y gallwn gysylltu yn ol gyda chi


Sut gallen helpu?


ebost: gwyb@ycymro.cymru

Cysylltwch gyda ni. Rydym yn croesawu ac annog unrhyw un i gysylltu gyda ni i gynnig deunydd er mwyn i ni ystyried ei gyhoeddi yn Y Cymro – boed yn ddarnau newyddion, adroddiadau, arolygiadau neu farn. Fel cyhoeddwyr, rydym yn credu mewn rhoi cyfle cyfartal a theg i bawb ac mae’n bwysig i ni fel papur i gyhoeddi amrywiaeth o ddeunydd gan holl amrywiaeth cyfoethog pobl Cymru o bob cefndir, barn a/neu safon Cymraeg.

Logo Pressreader

Manylion

Sut y gallwn gysylltu yn ol gyda chi


Sut gallen helpu?