Lansio ‘Gorllewin Cymru Creadigol’

Yn ddiweddar lansiwyd rhwydwaith newydd sef ‘Gorllewin Cymru Creadigol’ yng Nghanolfan S4C Yr Egin. Bwriad y rhwydwaith newydd hon yw cynrychioli ac ymgysylltu’r diwydiannau creadigol yn y rhanbarth, sef siroedd Abertawe, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Nedd Port Talbot. Y blaenoriaeth gychwynnol ar gyfer rhwydwaith Gorllewin Cymru Greadigol yw canolbwyntio ar dŵf y sectorau sgrîn, […]

Continue Reading

Cynhyrchiad cyntaf Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd

Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn perfformio ei cynhyrchiad cyntaf ers ail-lansio’r cwmni y llynedd. Dan ofalaeth greadigol y cyfarwyddwr Angharad Lee a’r Cyfarwyddwyr Cerdd Kiefer Jones a Nathan Jones, bydd Y Cwmni yn perfformio cynhyrchiad newydd o ‘Deffro’r Gwanwyn’ gan Daf James. Meddai Branwen Davies, Trefnydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd: “Mae Deffro’r […]

Continue Reading

Diwedd blwyddyn brysur arall i ffilm a theledu yng Nghymru

Blwyddyn wych i ffilm a theledu yng Nghymru gyda chynyrchiadau o stiwdios mwya’r byd yn dod yma Dywed asiantaeth greadigol Llywodraeth Cymru, Cymru Greadigol bod £14.2m o gyllid cynhyrchu wedi cael ei ddyfarnu’n llwyddiannus i 22 o brosiectau ers ei sefydlu ym mis Ionawr 2020, ac mae gwariant gan frandiau fel Lucasfilm, Netflix a Bad […]

Continue Reading

Cydweithio ar brosiect grymuso ieuenctid

Myfyrwyr Bangor yn cydweithio’n lleol ac yn rhyngwladol ar brosiect grymuso ieuenctid Mae myfyrwyr o Brifysgol Bangor wedi cydweithio â phartneriaid o bob cwr o Ewrop i ddatblygu cwrs gwe o arferion gwaith ieuenctid llwyddiannus, yn y gobaith o sicrhau bod rhaglenni ieuenctid y dyfodol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i hyder a dyheadau pobl ifanc. […]

Continue Reading

HANA2K a Gruff Rhys yn rhai o nifer o fandiau i berfformio yn nhaith BBC 6 Music yng Nghaerdydd neithiwr

Perfformiodd nifer o fandiau yng ngŵyl Independent Venue Week yng nghlwb Ifor Bach Caerdydd neithiwr. Fel rhan o’r daith mae’r dj Steve Lamacq yn teithio o amgylch Prydain gan gynnal gigs mewn lleoliadau annibynnol megis Clwb Ifor Bach. Yn chwarae yng Nghaerdydd roedd Gruff Rhys, HANA2K (prif lun), Codewalkers, Esther, Lucas J Rowe, Sonny Winnebago, […]

Continue Reading

Bendigeidfran Bendigedig!

Cynhaliwyd diwrnod arbennig a chwbl unigryw gan Gymdeithas yr Iaith  i bontio cymunedau ifanc a chreadigol Cymraeg a Gwyddeleg yn Neuadd y Farchnad Caernarfon.  Enwyd y digwyddiad yn ‘Prosiect Bendigeidfran’ gan i’r cymeriad yn y Mabinogi ddefnyddio’i gorff i greu pont rhwng Cymru ac Iwerddon. Bwriad y dydd oedd rhannu syniadau a dysgu am ein gilydd […]

Continue Reading