Tanysgrifio / Prynu copïau drwy’r post

Gwasanaeth arbennig tra bod siopau ar gau

Gan fod siopau ar gau ar hyn o bryd gallwn ni ddanfon copi yn syth atoch chi drwy’r post am £2.50.
Gallwch chi drefnu taliad banc (cysylltwch am fanylion – gwyb@ycymro.cymru) neu ddanfon siec yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf at Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP gyda’ch enw llawn a’ch cyfeiriad.

Neu trefnwch danysgrifiad blwyddyn

Tanysgrifiwch i’r Cymro

Mi allwn gynnig gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer Y Cymro. Mi ydym yn cynnig tanysgrifiad 12 mis am bris o £27 o fewn ynysoedd Prydain, yn cynnwys post a phacio (dosbarth cyntaf). Os hoffech danysgrifio gyrrwch e-bost i gwyb@ycymro.cymru gyda’r pennawd ‘Tanysgrifio’, a chynnwys eich enw a’r cyfeiriad i’w yrru ato.
Mi yrrwn fanylion opsiynau talu atoch.

Neu, gyrrwch lythyr at ‘Tanysgrifiadau Y Cymro’, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP, gan gynnwys eich enw a’r cyfeiriad a siec am £27 os am yrru siec. Dylai sieciau fod yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf.

Cysylltwch â ni hefyd am fanylion cost tanysgrifio o Ewrop a gweddill y byd.

Tanysgrifiad PDF

Os am danysgrifio i PDF misol Y Cymro cysylltwch gyda ni yn yr un modd ag uwchben, gan nodi eich bod am dalu £12 am danysgrifiad pdf 12 mis os gwelwch yn dda (sef £1 y mis), neu gyrrwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad


Ôl-rifynnau Y Cymro

Wedi methu cael gafael ar rifyn o’r Cymro? Gallwch brynu ôl-rifynnau Y Cymro o’r cyfnod ers ail-lansio ym mis Mawrth 2018.
Pris pob ôl-rifyn ydi £3, sydd yn cynnwys postio a phacio o fewn ynysoedd Prydain.
Er mwyn derbyn unrhyw rifyn gyrrwch e-bost at gwyb@ycymro.cymru gyda’r pennawd ‘Ôl rifynnau’, a chynnwys eich enw a’r cyfeiriad i yrru ato yn ogystal â pha ôl-rifyn/rifynnau yr hoffech eu prynu ac fe ddanfonwn ni fanylion talu atoch. chi.
Neu gyrrwch lythyr at ‘Ôl-rifynnau Y Cymro’, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP, gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad a siec yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf.

Cysylltwch â ni hefyd am gostau ar gyfer Ewrop a gweddill y byd.

Plîs nodwch, oherwydd pwysau, mi fydd cost postio yn uwch na £3 os am brynu mwy nag un ôl rifyn.