Tanysgrifio/Ôl-Rifynnau

Tanysgrifiwch i’r Cymro

Mi allwn gynnig gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer Y Cymro. Mi ydym yn cynnig tanysgrifiad 12 mis am bris o £24 o fewn ynys Prydain, yn cynnwys post a phacio. Os gyda diddordeb, plîs gyrrwch e-bost i gwyb@ycymro.cymru gyda’r pennawd ‘Tanysgrifio’, a chynnwys eich enw a’r cyfeiriad i’w yrru ato. Mi yrrwn fanylion opsiynnau talu atoch. Neu, gyrrwch lythyr at ‘Tanysgrifiadau Y Cymro’, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP, gan gynnwys eich enw a’r cyfeiriad a siec am £24 os am yrru siec. Sieciau yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf os gwelwch yn dda. Cysylltwch â ni hefyd am fanylion cost tanysgrifio o Ewrop a gweddill y byd.

Tanysgrifiad PDF

Os am danysgrifio i PDF misol Y Cymro cysylltwch gyda ni yn yr un modd ag uwchben, gan nodi eich bod am dalu £12 am danysgrifiad pdf 12 mis os gwelwch yn dda (sef £1 y mis), neu gyrrwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad


Ôl rifynnau Y Cymro ar gael

Wedi methu cael gafael ar rifynnau o’r Cymro? Gallwch rwan brynu copïau o ôl rifynnau Y Cymro a gafodd ei lansio ym mis Mawrth 2018. Pris pob ôl rifyn ydi £3 sydd yn cynnwys post a phacio o fewn ynys Prydain.  Os gyda diddordeb, gyrrwch e-bost i gwyb@ycymro.cymru gyda’r pennawd ‘Ôl rifynnau’, a chynnwys eich enw a’r cyfeiriad i’w yrru ato yn ogystal â pha ôl rifyn/rifynnau yr hoffech eu prynu. Wedyn, mi yrrwn fanylion talu atoch. Neu gyrrwch lythyr at ‘Ôl rifynnau Y Cymro’, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP, gan gynnwys eich enw a’r cyfeiriad a siec am y swm cywir os am yrru siec. Sieciau yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf. Cysylltwch â ni hefyd am gostau ar gyfer Ewrop a gweddill y byd.

Plîs nodwch, oherwydd pwysau, mi fydd cost postio yn uwch na £3 os am brynu mwy nag un ôl rifyn.