Tanysgrifio / Prynu copïau drwy’r post

Tanysgrifiwch i’r Cymro

Mi allwn gynnig gwasanaeth tanysgrifio ar gyfer Y Cymro. Mi ydym yn cynnig tanysgrifiad 12 mis am bris o £27 o fewn ynysoedd Prydain, yn cynnwys post a phacio (dosbarth cyntaf). Os hoffech danysgrifio gyrrwch e-bost i gwyb@ycymro.cymru gyda’r pennawd ‘Tanysgrifio’, a chynnwys eich enw a’r cyfeiriad i’w yrru ato.
Mi yrrwn fanylion opsiynau talu atoch.

Neu, gyrrwch lythyr at ‘Tanysgrifiadau Y Cymro’, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP, gan gynnwys eich enw a’r cyfeiriad a siec am £27 os am yrru siec. Dylai sieciau fod yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf.

Cysylltwch â ni hefyd am fanylion cost tanysgrifio o Ewrop a gweddill y byd.

Tanysgrifiad PDF

Os am danysgrifio i PDF misol Y Cymro cysylltwch gyda ni yn yr un modd ag uwchben, gan nodi eich bod am dalu £12 am danysgrifiad pdf 12 mis os gwelwch yn dda (sef £1 y mis), neu gyrrwch eich manylion isod a byddwn mewn cysylltiad


Ôl-rifynnau Y Cymro

Wedi methu cael gafael ar rifyn o’r Cymro? Gallwch brynu ôl-rifynnau Y Cymro o’r cyfnod ers ail-lansio ym mis Mawrth 2018.
Pris pob ôl-rifyn ydi £3, sydd yn cynnwys postio a phacio o fewn ynysoedd Prydain.
Er mwyn derbyn unrhyw rifyn gyrrwch e-bost at gwyb@ycymro.cymru gyda’r pennawd ‘Ôl rifynnau’, a chynnwys eich enw a’r cyfeiriad i yrru ato yn ogystal â pha ôl-rifyn/rifynnau yr hoffech eu prynu ac fe ddanfonwn ni fanylion talu atoch. chi.
Neu gyrrwch lythyr at ‘Ôl-rifynnau Y Cymro’, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP, gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad a siec yn daladwy i Cyfryngau Cymru Cyf.

Cysylltwch â ni hefyd am gostau ar gyfer Ewrop a gweddill y byd.

Sylwer, oherwydd pwysau, mi fydd cost postio yn uwch na £3 os am brynu mwy nag un ôl rifyn.