Briwsion & Preifatrwydd

Briwsion / Cwcis

Mae gwefan Y Cymro yn defnyddio brwision er mwyn gwella eich profiad o’r wefan.

Mae ein cwcis yn eich gwahaniaethu rhwng defnyddwyr eraill o’n gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad gwell ar ein gwefan, ac i ni ddeall sut mae ein defnyddwyr yn defnyddio ein gwefan.

Ffeil fechan o lythrennau a rhifau yw briwsion/cwcis sydd yn cael eu storio yn eich porwr gwe, a all gael eu storio ar eich cyfrifiadur.

  • Cwcis sy’n hollol angenrheidiol. Dyma’r cwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithredu ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i logio i mewn i ardaloedd diogel o’n gwefan, defnyddio cart siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-werthiant.
  • Cwcis dadansoddi / perfformiad. Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei ddefnyddio. Mae hyn yn helpu i ni wella’r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn gallu canfod yr hyn maen nhw’n chwilio amdano yn hawdd.
  • Cwcis swyddogaethol. Defnyddir y rhain i’ch adnabod pan fyddwch chi’n dychwelyd i’n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl enw a cofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
  • Cwcis Targedu. Mae’r cwcis hyn yn cofnodi’ch ymweliad â’n gwefan, y tudalennau sydd yr ymwelwyd â nhw a’r dolenni a ddilynwyd gennych. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a’r hysbyseb a ddangosir arno yn fwy perthnasol i’ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu hyn gwybodaeth gyda thrydydd partïon at y diben hwn.

Gall rhai cwmniau allanol (yn cynnwys rhwydweithiau marchanata a darparwyr gwasanaethau ychwanegol i ddadansoddi data defnydd) ddefnyddio cwcis hefyd.

Gellir blocio briwsion/cwcis drwy droi blocio ymlaen yn eich porwr gwe. Fodd bynnag, os ydych yn blocio holl friwsion/cwcis yna efallai na fydd yn bosib i chi fynd ar rai rhannau o’n gwefan.

Heblaw am friwsion angenrheidiol, bydd pob briwsion/cwci yn dod i ben o fewn dwy flynedd.