Fyddwn ni ddim ‘nôl i normal’ ond wi’n bendant yn teimlo rhyw wytnwch erbyn hyn – gan Esyllt Sears

Esyllt Sears Sears fu’n sylwi ar gannwyll gobaith mewn tywyllwch diddiwedd Cyn y Nadolig, derbyniais i rôl ar fwrdd y Live Comedy Association (LCA), yn cynrychioli Cymru.  Ro’n i eisiau ysgrifennu yn y golofn yma am ble y’n ni fel sector ar ddechrau blwyddyn newydd sbon, a lle ry’n ni’n gobeithio bod ymhen 6 – 12 […]

Continue Reading

Y dylanwad gafodd Mirain ar y ferch naw mlwydd oed yma… a channoedd o rai eraill

gan Esyllt Sears Mewn cyfnod pan mai dynion a bechgyn oedd prif gymeriadau rhaglenni poblogaidd ar drothwy’r 90au (C’mon Midffild, Jabas, Rhew Poeth), roedd Delyth Haf yn Tydi Bywyd yn Boen yn agoriad llygad i ferch naw oed fel fi ar y pryd; cymeriad o deenager moody, self-obsessed, yn cwmpo mewn cariad bob whip stitch… […]

Continue Reading

Rhifyn Tachwedd Y Cymro allan yn y siopau rwan nawr

Mae rhifyn Tachwedd o Y Cymro allan yn y siopau rwan nawr. Newyddion am y Senedd, Wylfa B, cynlluniau am fanc newydd i Gymru a llawer mwy. Colofnau gan Iestyn Jones, Esyllt Sears, Lyn Ebenezer, Aled Gwyn Jôb, Cadi Gwyn Edwards, Bethan Ruth Roberts (Cadeirydd newydd Cymdeithas yr iaith), Dylan Wyn Williams, Meirwen Lloyd, (Merched […]

Continue Reading

NID BARN #YCYMRO : Pryd y chi’n mynd i dyfu fyny? – Esyllt Sears

Fy enw i yw Esyllt Sears. Wi’n 37 mlwydd oed. Mae ‘da fi ddau o blant, ci, dwy iâr, morgais a chyfrifydd. Ond ddydd Iau diwethaf, roedd raid i fi wisgo bikini bottoms i’r gwaith achos do’n i methu ffeindio pans glân, eto fyth.       Pa oedran sydd rhaid i chi gyrraedd cyn teimlo […]

Continue Reading