Rhifyn Tachwedd Y Cymro allan yn y siopau rwan nawr

Mae rhifyn Tachwedd o Y Cymro allan yn y siopau rwan nawr. Newyddion am y Senedd, Wylfa B, cynlluniau am fanc newydd i Gymru a llawer mwy. Colofnau gan Iestyn Jones, Esyllt Sears, Lyn Ebenezer, Aled Gwyn Jôb, Cadi Gwyn Edwards, Bethan Ruth Roberts (Cadeirydd newydd Cymdeithas yr iaith), Dylan Wyn Williams, Meirwen Lloyd, (Merched […]

Continue Reading

Garmon Ceiro sy’n gweld hi braidd yn anodd aros…am VAR

Mae pêl-droed ar fin newid am byth- mae’r fideo-ddyfarnwr ar ei ffordd. Ers 2016, mae treialon wedi’u cynnal mewn gwahanol gynghreiriau a chwpanau ar draws y byd, gan gynnwys rhai gemau yng nghwpanau Lloegr y tymor hwn. Y bwriad yw ei ddefnyddio yng Nghwpan y Byd eleni – gyda noddwr yn ymddangos adeg y replay, […]

Continue Reading