Dros 13,000 yn galw ar ‘gyllid teg’ i’r Llyfrgell Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru 

Adroddiad gan Tudur Huws Jones Mae dros 13,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi ‘cyllid teg’ i’r Llyfrgell Genedlaethol.  Mae’r ddeiseb yn rhan o ymgyrch ehangach i sicrhau rhagor o arian i’r llyfrgell. Eisoes, mae 30 o swyddi dan fygythiad yno, oherwydd toriadau.  Mae tua 100 o swyddi wedi […]

Continue Reading

PLYGEINIO yng nghwmni Cass Meurig guru y Crwth

Wyn Williams o Gyfeillion Y Cymro a hedfanodd draw i’r Bala er mwyn cwrdd ag un o gerddorion fwyaf dawnus Cymru; Cass Meurig; sydd yn chwarae’r crwth a’r ffidil ac yn gantores gwerin. Wyn Williams : Sut ddaethoch chi yn rhan o’r byd gwerinol yng Nghymru? Cass Meurig: Tyfais i fyny yn chwarae cerddoriaeth werin, […]

Continue Reading

Mae #Brecsit yn bygwth diwylliant a threftadaeth Cymru

Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd  Liz Saville Roberts sy’n sgwennu yn arbennig i’r Cymro: Nid oes dwywaith amdani, mae Brecsit yn bygwth diwylliant a threftadaeth Cymru. Mae hanes hir a chyfoethog Cymru – yn ogystal ag ein cyfraniad diwylliannol a threftadol i Ewrop a gweddill y byd, mewn perygl wrth iddi fod yn gwbl glir y […]

Continue Reading