‘Mae’r sefyllfa yn sicr wedi gwaethygu’ – gan Osian Jones

gan Osian Jones Nid yw Cymru ar Werth Ers yr haf mae grymoedd newydd gan gynghorau lleol i fynd i’r afael â phroblem ail dai a thai gwyliau. Diolch i bobl sydd wedi dod i ralïau ac ateb ymgynghoriadau rydyn ni wedi ennill y mesurau yma felly byddwn ni’n defnyddio rali Nid yw Cymru ar […]

Continue Reading

Yr angen am ddeddf blaenoriaeth tai a thir cenedlaethol i Gymru, gyda 90% o holl dai ein gwlad ar gyfer dinasyddion Cymru a 10% ar gyfer y farchnad agored – Gruffydd Meredith

gan Gruffydd Meredith  Mae yna angen amlwg am newid radical iawn i sefyllfa bresennol tai a thir Cymru. Mae hwn yn faes yr ydw i, fel nifer o bobol, wedi bod yn ymchwilio a deisebu Llywodraeth Cymru ynglŷn â fo ers blynyddoedd.  Gan drio peidio pregethu i’r cadwedig, dyma  awgrymiadau gennyf ar gyfer deddf Tai […]

Continue Reading