Rhaid gwneud yn siŵr bod Cymru yn hunan gynhaliol mewn bwyd, tanwydd ac egni – yn barod at heriau’r dyfodol

gan Gruffydd Meredith (O’r archif: o bapur Y Cymro, Awst 2022) Rhaid gwneud yn siŵr bod Cymru yn hunan gynhaliol mewn bwyd, tanwydd ac egni. Paratowch a gwarchodwch eich hun a’ch teulu rhag prinder yn y pethau yma cyn gynted â phosib – yn barod at heriau’r dyfodol. Dwi ddim yn cael ryw fwynhad mawr […]

Continue Reading

Gruffydd Meredith – Prynwch dir, plannwch a thyfwch… ar gyfer ein dyfodol oll

Gan Gruffydd Meredith Prynwch dir Cymru a sicrhau ein bod fel gwlad yn gwbl hunangynhaliol o ran bwyd, egni, deunyddiau, a phopeth arall angenrheidiol – yn barod at holl heriau’r dyfodol. Ers blynyddoedd bellach, ac yn enwedig wrth i’r byd fynd yn fwyfwy ansefydlog, mae diogelwch neu sofraniaeth bwyd a phwysigrwydd gallu bod yn hunangynhaliol […]

Continue Reading