Mae’n ddirgelwch llwyr i fi bod rhai yn ysu i wasanaethu peiriannau – Gruffydd Meredith

Gan Gruffydd Meredith Ar ddolenni gwefannau gwelir datganiadau am helpu dysgu peiriannau sut mae pobl go-iawn yn siarad.’ Dwedir hefyd fod teclynnau adnabod llais (Cymraeg/Cymreig) yn ddatblygiadau pwysig a bod angen i ni, fel Cymry Cymraeg, “gyfrannu er mwyn ni ein hunain”. Ond pam? I be? At ba ddiben? Pam fod helpu peiriannau i ddysgu […]

Continue Reading

Mae’r gwrthryfel yn erbyn technoleg wedi dechrau – yn ein caffis lleol. Gan Huw Dylan

Fel gynnau yn y ‘Gorllewin Gwyllt’, a fydd yn rhaid rhoi eich ffôn i berchnogion tai bwyta cyn cael coffi cyn bo hir? ‘Sdim byd gwell na sgwrs ar WhatsApp neu awr neu ddwy yn darllen helyntion pobl ar Facebook. Daeth Twitter (neu Trydar) i’n byd ni’n ddiweddar hefyd ac erbyn hyn mae nifer fawr […]

Continue Reading