Y Ddysgwraig:

Hmmm… oes gan Zoom synhwyrydd acen tybed?   Helo a Blwyddyn Newydd Dda ddysgwyr a dilynwyr.  Rwyf wedi ailddechrau fy nysgu Cymraeg.  Erbyn rŵan, mae fy mhlentyn yn siarad Cymraeg yn dda ac rwyf mewn perygl o gael fy lapio fel maen nhw’n dweud yn y byd rasio.  Yn y golofn yma byddaf yn trio rhannu’r […]

Continue Reading

PLYGEINIO yng nghwmni Cass Meurig guru y Crwth

Wyn Williams o Gyfeillion Y Cymro a hedfanodd draw i’r Bala er mwyn cwrdd ag un o gerddorion fwyaf dawnus Cymru; Cass Meurig; sydd yn chwarae’r crwth a’r ffidil ac yn gantores gwerin. Wyn Williams : Sut ddaethoch chi yn rhan o’r byd gwerinol yng Nghymru? Cass Meurig: Tyfais i fyny yn chwarae cerddoriaeth werin, […]

Continue Reading