Y Ddysgwraig:

Barn

Hmmm… oes gan Zoom synhwyrydd acen tybed?

 

Helo a Blwyddyn Newydd Dda ddysgwyr a dilynwyr. 

Rwyf wedi ailddechrau fy nysgu Cymraeg. 

Erbyn rŵan, mae fy mhlentyn yn siarad Cymraeg yn dda ac rwyf mewn perygl o gael fy lapio fel maen nhw’n dweud yn y byd rasio. 

Yn y golofn yma byddaf yn trio rhannu’r ochr da a drwg fel dysgwr Cymraeg wrth fyw yng nghefn gwlad Gwynedd.

Mae fy nghwrs Cymraeg ar-lein trwy Zoom (slot bore). 

Gyda phlentyn actif, bysa slot nos ddim yn gweithio… a hefyd, dwi’n credu fod y brên yn gweithio yn well yn y bore. 

Erbyn imi wthio fy mhlentyn allan o’r drws, i’r ysgol, medra i gael fy hanner uchaf yn edrych yn broffesiynol a pharchus (mewn realiti – mae hyn yn llawer anoddach!) 

Serch hynny, mae yna hwyl dda yn y grŵp a chymysgedd dda o wahanol oedrannau a phersonoliaethau. Mae cwpl o ‘characters’ yn gwneud dysgu yn llawer o hwyl. 

Ar fy nghwrs Cymraeg ar hyn o bryd rydym yn dysgu am y ‘conditional tense’, fel ‘mi faswn i, taswn i’n gallu’ ayyb. 

Mae ein tiwtor – neu’r cyfrifiadur yn hytrach – yn ein rhoi mewn parau i ymarfer deialog a gofyn cwestiynau i’n gilydd. 

Rwyf bob amser  gyda’r un person, sydd hefyd o’r ardal rwyf yn dod yn wreiddiol – falla bod Zoom efo ‘accent detector’

 “Faset ti’n hoffi mynd i’r Sahara?“ ’Dwi’n gofyn i fy mhartner. “BASOON!” Mae o’n ateb.

Gyda digon i wneud yn barod, dwi wedi cofrestru am arholiad Cymraeg y mis yma. Rwy’n teimlo’n iawn am y peth, ac ar ôl gweld enghreifftiau o gyn-bapurau rwy’n meddwl gwna i wneud yn iawn. Yn bendant, bydd angen i mi ymarfer pob un o’r gwahanol ‘ie’ a ‘na’ – dwi ddim yn dda yn y maes yma.

Dyna’i gyd am rŵan felly. Bysedd wedi croesi – wneith yr arholiad fynd yn iawn.

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  1 Comment
  hynaf
  mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
  Adborth
  Gweld holl sylwadau
  Iwan Gwynfryn

  Da iawn