Cefnogaeth yn helpu gwasanaeth i gwrdd â chynnydd yn y galw

Cyngor ar Bopeth Gwynedd yn derbyn cyllid newydd Mae Aelod Senedd Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor a’r Aelod Seneddol Liz Saville Roberts, wedi croesawu newyddion bod Cyngor ar Bopeth Gwynedd wedi derbyn cyllid newydd i helpu i gwrdd â’r galw cynyddol ar eu gwasanaethau o ganlyniad i’r argyfwng costau byw. Bydd yr arian […]

Continue Reading

NID BARN #YCYMRO : Pryd y chi’n mynd i dyfu fyny? – Esyllt Sears

Fy enw i yw Esyllt Sears. Wi’n 37 mlwydd oed. Mae ‘da fi ddau o blant, ci, dwy iâr, morgais a chyfrifydd. Ond ddydd Iau diwethaf, roedd raid i fi wisgo bikini bottoms i’r gwaith achos do’n i methu ffeindio pans glân, eto fyth.       Pa oedran sydd rhaid i chi gyrraedd cyn teimlo […]

Continue Reading