Cefnogaeth yn helpu gwasanaeth i gwrdd â chynnydd yn y galw

Newyddion

Cyngor ar Bopeth Gwynedd yn derbyn cyllid newydd

Mae Aelod Senedd Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Mabon ap Gwynfor a’r Aelod Seneddol Liz Saville Roberts, wedi croesawu newyddion bod Cyngor ar Bopeth Gwynedd wedi derbyn cyllid newydd i helpu i gwrdd â’r galw cynyddol ar eu gwasanaethau o ganlyniad i’r argyfwng costau byw.

Bydd yr arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cyfrannu at recriwtio aelod o staff a fydd yn galluogi swyddfa Cyngor ar Bopeth yn Nolgellau i gynyddu’r ddarpariaeth o wasanaethau a recriwtio mwy o wirfoddolwyr.

Cyfarfu Mrs Saville Roberts a Mr ap Gwynfor yn ddiweddar gyda Phrif Weithredwr CAB Gwynedd, Tal Michael a gwirfoddolwyr yn swyddfa Dolgellau i drafod yr heriau sy’n wynebu’r gwasanaeth.

Dywedodd Mabon ap Gwynfor AS a Liz Saville Roberts AS:

‘Roedd yn bleser cyfarfod â gwirfoddolwyr lleol a Phrif Weithredwr Cyngor ar Bopeth Gwynedd yn eu swyddfa yn Nolgellau a chlywed ganddynt yn uniongyrchol am y materion a’r heriau y maent yn delio â nhw ar ran cleientiaid.’

‘Roeddem yn falch o glywed bod Cyngor ar Bopeth Gwynedd wedi derbyn cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a fydd yn cael ei ddefnyddio i recriwtio aelod o staff i gefnogi eu gwaith a helpu i gwrdd â’r galw cynyddol am wasanaethau.’

Liz Saville Roberts AS a Mabon ap Gwynfor AS gyda staff a gwirfoddolwyr CAB, Dolgellau.

‘Mae staff a gwirfoddolwyr CAB yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Mae eu hymroddiad i ddarparu cyngor cyson a dibynadwy i’r rhai sy’n mynd trwy gyfnod anodd yn wirioneddol werthfawr ac maent yn haeddu cydnabyddiaeth am eu gwasanaeth.’

‘Mae cartrefi a busnesau yn Nwyfor Meirionnydd yn cael eu taro’n wael gan yr argyfwng gostau byw a’r argyfwng ynni, a gwyddom o’n gwaith achos pa mor bryderus yw pobl am eu sefyllfa ariannol. Mae’r sefyllfa’n mynd yn annioddefol i lawer – gyda chartrefi incwm is yn dioddef fwyaf.’

‘Mae tîm CAB yn Nolgellau, ac yn wir ar draws Gwynedd, yn darparu rhwyd ​​​​ddiogelwch hanfodol i’r rhai sydd wedi cael eu methu fwyaf gan y llywodraeth Dorïaidd hon. Byddem yn annog unrhyw un sydd angen cyngor i gysylltu â’u swyddfa CAB leol.’

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn cael trafferth talu biliau, gallwch wirio eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo drwy gysylltu â’r rhif canlynol yn rhad ac am ddim: 0808 250 5700.

Fel arall, rhowch fanylion ar y wefan www.cabgwynedd.cymru/cyswllt a bydd swyddfa CAB yn cysylltu â’r person sydd angen cymorth o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau