‘Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb – felly rhown hi i bob plentyn’

gan Grŵp Addysg Cymdeithas yr Iaith Gyda chanlyniadau cyfrifiad 2021 yn parhau’n fyw yn y cof, mae’r pwysau’n cynyddu ar Lywodraeth Cymru i gynnig ymyraethau cadarnhaol a blaengar os am unrhyw obaith o gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. Un o’r pethau amlwg y gellid ei wneud i gynyddu siaradwyr yw sicrhau fod […]

Continue Reading

Diwrnod #RhAGorol i Addysg Gymraeg yn Y Barri

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi llongyfarch Cyngor Bro Morgannwg ar benderfyniad hollbwysig i agor ysgol Gymraeg fel rhan o ddatblygiad y Glannau yn Y Barri. DWBLI DARPARIAETH Daw hyn wrth i’r Cabinet gymeradwyo gweithredu cynnig i ehangu darpariaeth gynradd cyfrwng Cymraeg yn y Barri, trwy gynyddu capasiti Ysgol Sant Baruc o 210 i 420 […]

Continue Reading