Ar y cyfryngau. Dihangfa bleserus i bob cwr o Gymru â ninnau’n sownd adra – gan Dylan Wyn Williams

gan Dylan Wyn Williams Am Dro (Cardiff Productions) ydi un o lwyddiannau diweddar S4C. Hoff daith gerdded pedwar cystadleuydd sy’n cael eu sgorio ar sail y golygfeydd, eu gwybodaeth gyffredinol, y picnic ac ambell brosecco neu hyd yn oed barti bechgyn yn  morio ‘Calon Lân’ – cyn dychwelyd adra efo mil o bunnoedd neu ormod o bothelli. Â’r […]

Continue Reading