Gobeithio na fyddwn yn cymryd y profiad o wylio chwaraeon byw yn ganiataol byth eto – Sioned Dafydd

gan Sioned Dafydd Mae’r cyfarwyddyd i sefyll yn llonydd yn yr unfan tra bod rhywun mewn fest high-vis yn pwyntio gwn tymheredd tuag ataf yn dal i fy synnu hyd heddiw.   Am ryw reswm bob tro dwi’n wynebu’r gwn rwy’n cau fy llygaid fel pe bai’r peth ar fin chwistrellu dŵr yn fy wyneb, […]

Continue Reading