Lleisiau Newydd: ‘Nid aur yw popeth melyn’ – gan Nel Roberts, Ysgol Dyffryn Ogwen

gan Nel Roberts, Ysgol Dyffryn Ogwen I ba raddau mae ffasiwn a’r cyfryngau yn cyfrannu at ddiwylliant deiet ac anhwylderau bwyta? Gyda mwy a mwy o bobl ifanc y dyddiau hyn yn dioddef anhwylderau bwyta a phroblemau iechyd meddwl penderfynais ymchwilio i ba raddau mae ffasiwn a’r cyfryngau yn cyfrannu at ddiwylliant diet ac anhwylderau […]

Continue Reading