Gwaith i ddatrys problemau diogelwch yn dechrau ar Bont Menai

Heddiw, 5 Ionawr, mae’r gwaith i ailagor Pont Menai yn dechrau. Mae disgwyl i’r rhaglen waith gael ei chwblhau o fewn 4 wythnos, ar yr amod bod y tywydd yn ffafriol. Bu Llywodraeth Cymru ac UK Highways A55 Ltd, ar y cyd â chwmnïau peirianneg Spencer Group a COWI, yn cydweithio i gyd-ddatblygu’r rhaglen frys. […]

Continue Reading