Lleisiau Newydd: Angen parch at iaith a thraddodiad – gan Osian Rowlands, Ysgol Dyffryn Ogwen  

Barn – gan Osian Rowlands – Blwyddyn 12, Ysgol Dyffryn Ogwen   Mae’r ffordd y mae ymwelwyr yn trin iaith a diwylliant Cymru yn gwbl annerbyniol. “Gwerth cynnydd yw gwarth cenedl, a’i hedd yw ei hangau hi.”   Mae dros 5,000 wedi arwyddo deiseb o blaid defnyddio’r geiriau Cymraeg ‘Eryri’ ac ‘Yr Wyddfa’ yn gynharach eleni […]

Continue Reading