Pawb Dan Un Faner #Merthyr Tudful : gorymdaith nesaf @AUOBCymru

Yn dilyn llwyddiant gorymdaith AUOB Caernarfon dros y penwythnos a welodd 10,000 o bobl yn dod i’r Dre, mae AUOB Cymru wedi cyhoeddi mai Merthyr Tudful bydd lleoliad eu gorymdaith nesaf ar Ddydd Sadwrn 7fed o fis Medi eleni.  Yn ôl AUOB Cymru, mae’n dechrau dod i’r amlwg bod “anfodlondeb gyda methiannau San Steffan yn tyfu’n gyflym…” […]

Continue Reading

Garmon Ceiro sy’n gweld hi braidd yn anodd aros…am VAR

Mae pêl-droed ar fin newid am byth- mae’r fideo-ddyfarnwr ar ei ffordd. Ers 2016, mae treialon wedi’u cynnal mewn gwahanol gynghreiriau a chwpanau ar draws y byd, gan gynnwys rhai gemau yng nghwpanau Lloegr y tymor hwn. Y bwriad yw ei ddefnyddio yng Nghwpan y Byd eleni – gyda noddwr yn ymddangos adeg y replay, […]

Continue Reading