Trysor cuddiedig y fro a wrthododd farw – Lyn Ebenezer

gan Lyn Ebenezer Gynt, pan glywn y gair ‘cyd-ddyheu’, yr hyn a ddeuai i’r cof yn ddieithriad fyddai englyn enwog R. Williams Parry i Neuadd Goffa Mynytho. Ond erbyn hyn mae iddo arwyddocâd arall. Gellir yn awr ei briodoli hefyd i ardal Cwmystwyth yng ngogledd Ceredigion, lle gwelwyd cyd-ddyheu ar ei orau. Dros y blynyddoedd […]

Continue Reading

Rhifyn Tachwedd Y Cymro allan yn y siopau rwan nawr

Mae rhifyn Tachwedd o Y Cymro allan yn y siopau rwan nawr. Newyddion am y Senedd, Wylfa B, cynlluniau am fanc newydd i Gymru a llawer mwy. Colofnau gan Iestyn Jones, Esyllt Sears, Lyn Ebenezer, Aled Gwyn Jôb, Cadi Gwyn Edwards, Bethan Ruth Roberts (Cadeirydd newydd Cymdeithas yr iaith), Dylan Wyn Williams, Meirwen Lloyd, (Merched […]

Continue Reading

Gair o Groeso gan y Cadeirydd – Lyn Ebenezer

  Galwch e’n gyd-ddigwyddiad, ond wrth i mi wynebu sgrin fach fy ngliniadur a hel meddyliau ar gyfer fy ngholofn gyntaf i’r Cymro newydd, dyma sylweddoli fod yr ailymddangosiad yn cyd-fynd â hanner canrif o gyfrannu i’r papur. Ie, nôl yn 1968 y cyflogwyd fi i fel gohebydd Y Cymro yn ardal Aberystwyth, plwyf a ehangodd, yn raddol, i gynnwys […]

Continue Reading