Liz Saville Roberts: Yr her i ail-fathu’r gwerthoedd sy’n gyrru ein gwleidyddiaeth. Rhaid newid y ffordd rydym yn mesur llwyddiant

gan Liz Saville Roberts, AS Plaid Cymru yn San Steffan Yng nghanol holl ansicrwydd oes lom coronafirws, mae dau beth yn sicr: yn gyntaf, mae’r gwanwyn ar fin egino trwy’r tir; ac, yn ail, mae etholiad ar fin corddi’r dyfroedd. Wir, does dim sicrwydd yn union pryd bydd yr etholiad (mwy na thebyg ym Mai, […]

Continue Reading

Tai haf: yr ‘annhegwch presennol yn rhemp’ medd @Cymdeithas

Fe fydd ymgyrchwyr yn ymgynnull ym Mhenrhyndeudraeth heddiw (dydd Sadwrn, 18fed Mai) er mwyn trafod polisïau i ymateb i effaith ail gartrefi ar y Gymraeg. Ymhlith y cyfranogwyr bydd Liz Saville Roberts AS, Elfed Roberts ac Elin Hywel, a fydd yn trafod gwahanol agweddau o’r pwnc o dan gadeiryddiaeth y pensaer, y gweithredwr cymdeithasol a’r ymgyrchydd […]

Continue Reading