Ar daith gerdded 1000 milltir drwy Gymru – rhan 3 o bererindod Jason Philips

gan Jason Philips Wrth adael y Gogledd ar ôl, teimlais don o dywyllwch yn dod drosof wrth i’r wynebau cyfeillgar a’r mynyddoedd mawr bylu tu ôl i mi. Gyda fy nghluniau dolurus yn rhwbio yn ffyrnig, mi gerddais yn araf, i’r glaw heb wybod be’ oedd i ddod ar y 3ydd ran o fy antur […]

Continue Reading