Y Ddysgwraig:

Hmmm… oes gan Zoom synhwyrydd acen tybed?   Helo a Blwyddyn Newydd Dda ddysgwyr a dilynwyr.  Rwyf wedi ailddechrau fy nysgu Cymraeg.  Erbyn rŵan, mae fy mhlentyn yn siarad Cymraeg yn dda ac rwyf mewn perygl o gael fy lapio fel maen nhw’n dweud yn y byd rasio.  Yn y golofn yma byddaf yn trio rhannu’r […]

Continue Reading