Yn y byd busnes…Y ddyletswydd rŵan i hybu entrepreneuriaeth – Gari Wyn Jones   

gan Gari Wyn Jones                Fel y byddwn yn codi ein pennau allan o gymylau’r pandemig, does yna ddim dwywaith amdani, bydd patrymau busnes ac economi Cymru yn newid yn eitha’ syfrdanol.  Bydd cyfleon newydd yn agor o fewn y byd technolegol a digidol ac mi fydd yna amrywiaeth […]

Continue Reading

Gari Wyn Jones: Yn y byd busnes.Oes awydd dechrau busnes bach?

gan Gari Wyn Jones Er gwaetha’r cyfnod cythryblus yma rydym yn byw ynddo, credwch neu beidio ‘dwi’n teimlo’n fwy positif nag erioed am ddyfodol entrepreneuriaeth busnesau bach yng Nghymru.  Wrth fwrw golwg nôl ar fy ngyrfa fusnes fy hun mi alla i ddweud mai’r ddau gyfnod mwyaf  llwyddiannus yn hanes twf ein busnes ni oedd […]

Continue Reading

Beth allwn ni wneud i gryfhau economi ein cymunedau lleol? – Yn y Byd Busnes gyda Gari Wyn Jones

gan Gari Wyn Jones Ystrydeb erbyn hyn ydi pregeth ‘Prynwch yn Lleol’, ond gwaetha’r modd tydi’r pregethwyr dal heb daro deuddeg wrth geisio lledaenu eu neges yn llwyddiannus. Bron iawn y gellid dweud mai ‘ffad’ ar y cyfryngau cymdeithasol neu fantra brigâd y ‘good life dosbarth canol’ ydi’r fath osodiad. Felly sut mae argyhoeddi pobol […]

Continue Reading