Lleisiau Newydd: Poblogrwydd y peiriannau llaeth – gan Mared Ela Williams, Ysgol Glan Clwyd

gan Mared Ela Williams, Ysgol Glan Clwyd Cynaliadwyedd, ffresni… a phris teg i ffermwyr am eu cynnyrch Ers y pandemig, mae’r farchnad ar gyfer prynu llaeth drwy beiriant gwerthu llaeth ar ffermydd wedi cynyddu wrth i fusnesau orfod addasu i oroesi’r newidiadau yn yr economi ac ar brisiau llaeth.Mae cynnydd aruthrol wedi bod mewn peiriannau […]

Continue Reading

Mae #Brecsit yn bygwth diwylliant a threftadaeth Cymru

Aelod Seneddol Dwyfor Meirionnydd  Liz Saville Roberts sy’n sgwennu yn arbennig i’r Cymro: Nid oes dwywaith amdani, mae Brecsit yn bygwth diwylliant a threftadaeth Cymru. Mae hanes hir a chyfoethog Cymru – yn ogystal ag ein cyfraniad diwylliannol a threftadol i Ewrop a gweddill y byd, mewn perygl wrth iddi fod yn gwbl glir y […]

Continue Reading