Allforion o Gymru yn adfer i lefelau uwch na chyn y pandemig

Mae’r ffigurau dros dro diweddaraf yn dangos bod busnesau sy’n allforio nwyddau o Gymru wedi dangos cryn gadernid yn wyneb heriau parhaus yn yr amgylchedd masnachu byd-eang, o’r rhyfel yn Wcráin i ansefydlogrwydd arian cyfred a chostau cludo ac ynni uwch. Mae ysbrydoli busnesau i allforio, pan mai dyma’r peth cywir iddynt ei wneud, wedi […]

Continue Reading