Cai am redeg Marathon Llundain i helpu elusen salwch y llygaid

Newyddion

Mae dyn o Feirionnydd am redeg ym Marathon Llundain y mis yma i godi arian tuag at elusen sy’n helpu plant a phobl gyda chyflwr meddygol sy’n effeithio ar eu golwg. 

Bydd Cai Newell Jones, yn wreiddiol o Lanuwchllyn ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn Nolgellau, yn codi arian tuag at MACS (Microphthalmia, Anophthalmia & Coloboma Support) sydd yn cefnogi plant ac oedolion wedi eu geni heb lygaid neu gyda llygaid sydd heb ddatblygu yn iawn.

Dywedodd Cai: “Rwyf wedi dewis yr elusen yma oherwydd ei fod yn agos iawn at fy nghalon. Ym mis Ebrill 2021 cafodd  fy mab, Hari, ei eni gyda microphthalmia, ac mae’r elusen yma wedi bod yn gysur a chefnogaeth mawr i mi a’m  teulu mewn amser heriol iawn.”

Mae Cai yn anelu i gasglu £1,500 i’r elusen.

Llun: Cai a’i fab Hari sy’n dioddef o microphthalmia 

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  4 Comments
  hynaf
  mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
  Adborth
  Gweld holl sylwadau
  Gerald

  Da iawn Cai pob lwc

  Cai Newell Jones

  Diolch yn fawr iawn am rannu y stori a diolch i bawb am eich amser i ddarllen, plis cliciwch ar i linc i gyfrannu os rydych yn gallu – https://2024tcslondonmarathon.enthuse.com/pf/cai-jones

  Mona Hughes

  Heli Cai
  Mona ydwi ac yn un o ohebwyr papur Bro Llygad y Dydd, wyt ti yn hapus i mi roi hwn yn y papur, neu a oes angen caniatâd Y Cymro. Hwyrach y cawn ychydig o hanes wedi’r daith.
  Pob hwyl xx