Cynhyrchiad cyntaf Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd

Diwylliant / Hamdden Newyddion

Bydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn perfformio ei cynhyrchiad cyntaf ers ail-lansio’r cwmni y llynedd.

Dan ofalaeth greadigol y cyfarwyddwr Angharad Lee a’r Cyfarwyddwyr Cerdd Kiefer Jones a Nathan Jones, bydd Y Cwmni yn perfformio cynhyrchiad newydd o ‘Deffro’r Gwanwyn’ gan Daf James.

Meddai Branwen Davies, Trefnydd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd: “Mae Deffro’r Gwanwyn yn ddathliad lliwgar ac egnïol o ieuenctid a rebelio.  Mae’n ymwneud a themâu sydd dal yn anghyfforddus i’w trafod ar brydiau a hynny mewn modd gonest a miniog.

“Mae’r cynhyrchiad yn gyfle i bobl ifanc sydd yn byw’r themâu i fynegi eu hunain mewn modd theatrig, bythgofiadwy. Mae’n gyfle i wyntyllu rhwystredigaeth a’r blynyddoedd cyfyngedig diwethaf, ond hefyd ystyried gobaith ar gyfer y dyfodol. Mae’n gynhyrchiad sydd wirioneddol yn werth ei weld.”
Aeoldau o Gwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn barod i deithio i Glanllyn ar gyfer penwythnos o ymarfer.
Perfformiwyd addasiad Cymraeg Daf James o’r sioe gerdd ‘Spring Awakening’ yn gyntaf gan Theatr Genedlaethol Cymru yn 2010. Wedi ei seilio ar ddrama bwerus a dadleuol Frank Wedekind, ysgrifennwyd y sioe gan Steven Sater a’r gerddoriaeth gan Duncan Sheik ar gyfer lwyfan Broadway yn 2006.
Sefydlwyd Cwmni Theatr Ieuenctid Cymru yn y 1970au gyda’r nod o ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 14 ac 19 oed i fwynhau ac ehangu eu profiadau celfyddydol trwy gyfrwng y Gymraeg, ond daeth i ben yn 2019.
Diolch i fuddsoddiad o £1 miliwn gan Lywodraeth Cymru mae Y Cwmni bellach yn cynnig cyfleoedd newydd i Gymry ifanc sydd â diddordeb neu chwilfrydedd ym mhob agwedd o fyd y theatr.

Mae’r cynhyrchiad ‘Deffro’r Gwanwyn’ i’w weld yn Theatr y Werin, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth –  Medi 1 a 2, am 7.30pm

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau