Pulp yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf mewn chwarter canrif

Newyddion

Cafwyd perfformiad arbennig gan Pulp o flaen oddeutu 7000 o bobol yn y CIA yng Nghaerdydd yn gynharach heno, gydag ymateb trydanol gan y gynulleidfa a dau encore ar ddiwedd y noson. Hwn ydi gig cyntaf y band yng Nghymru ers dros chwarter canrif.

Chwaraeodd y band ei holl glasuron o’r 90’au; Common People, Disco 2000, Sorted for E’s & Wizz, Mis-Shapes, Babies, Underwear a mwy. Cyflwynodd Jarvis Cocker, prif ganwr y band, y gan Underwear fel ‘Dillad Isaf’.

Siaradodd Jarvis dipyn o Gymraeg rhwng caneuon yn ogystal – rhywbeth sydd yn dod yn gynyddol gyffredin gan berfformwyr o du allan i Gymru sy’n perfformio yng Nghymru yn ddiweddar.

Mae Pulp ar daith o gwmpas Prydain ac Iwerddon ar hyn o bryd, cyn teithio ymhellach yn nes ymlaen yn y flwyddyn

Lluniau gan Laura Nunez

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  1 Comment
  hynaf
  mwyaf newydd mwyaf o bleidleisiau
  Adborth
  Gweld holl sylwadau
  iestyn

  Erthygl da. Roeddwn i’n hoffi’r prif lun ag hefyd yn Falch clywed fod Jarvis wedi siarad ychydig o Gymraeg 👍🏼