Rhifyn Mehefin ar gael nawr

Newyddion

Mae sylw eto yn rhifyn Mehefin Y Cymro i effeithiau amrywiol yr argyfwng presennol ar ein gwlad, ac adroddiad arbennig am gynnydd syfrdanol y gefnogaeth i’r mudiad annibyniaeth yn ystod yr wythnosau diweddar wrth i fwy a mwy ddiflasu ar strategaeth y DU.
Mae ein colofnwyr Cadi Edwards, Esyllt Sears ac Aled Gwyn Jôb i gyd hefyd yn sôn am eu profiadau nhw am y cyfnod od iawn sydd ohoni – o’u pegynau unigryw eu hunain.

Mae pryderon pellach nad yw’r cynlluniau ar gyfer cwricwlwm newydd i’n hysgolion yn cynnig digon o gyfle i blant ddysgu am hanes Cymru. Mae deiseb Elfed Wyn Jones, sy’n galw i newid hynny, wedi cyrraedd 5000 o enwau ac mae o ei hun yn addo gwneud unrhyw beth sydd raid er mwyn ennill ei frwydr dros yr achos hon.

Mewn dyddiau heb chwaraeon mae Dylan Ebenezer yn edrych yn ôl ar brynhawn cofiadwy ar Gae Ras Wrecsam wrth i Gymru drechu Lloegr mewn gêm fythgofiadwy.

Tra bod rhai siopau yn dal i fod ar gau cysylltwch am gopi drwy’r post am £2.50 – neu trefnwch danysgrifiad blwyddyn am £27.
Pwyswch yma neu cysylltwch â gwyb@ycymro.cymru am ragor o wybodaeth.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod