Papur Y Cymro rwan ar werth mewn siopau Tesco yng Nghymru

Newyddion

Mae papur Y Cymro rwan ar gael i’w brynu mewn siopau Tesco dethol ledled Cymru. Daw hyn ar ôl trafodaethau rhwng Cyfryngau Cymru Cyf sydd yn cyhoeddi’r papur, ynghyd a thîm gwerthiant Tesco a’r dosbarthwr Menzies sydd eisoes yn dosbarthu Y Cymro dros y rhan fwyaf o’r wlad.

Mi fydd y papur ar gael yn yr adran bapurau o’r siop dros bob rhan o Gymru heblaw, ar hyn o bryd, ardaloedd o’r de ddwyrain ble nad yw cwmni Menzies yn gyfrifol am ddosbarthu. Mae’r papur yn parhau i fod ar gael i’w brynu yn y siopau Cymraeg ac annibynnol eraill hynnu o fewn yr ardaloedd yma.

Dywedodd perchnogion Y Cymro: “Braint yw gallu cyd weithio gyda chwmni Tesco yng Nghymru er mwyn sicrhau fod unig bapur cenedlaethol Cymru ar gael i’r cyhoedd ei brynu ar draws y wlad. Mae ymroddiad Tesco i’r iaith Gymraeg, i arwyddion dwy ieithog ac i hyrwyddo cynnyrch Cymreig yn gyffredinol i’w ganmol yn fawr ac mae’n bleser gweld Y Cymro yn rhan o’r cynnyrch cenedlaethol yma sydd ar gael i bawb”

Dywedodd llefarydd ar ran Tesco: “Rydym yn chwilio am ffyrdd i roi gwasanaeth ychydig yn well i’n cwsmeriaid bob amser, ac rydym yn gobeithio y bydd darllenwyr Y Cymro yn gwerthfawrogi’r cyfle i brynu copi wrth siopa yn Tesco mewn mwy na 40 o’n siopau yng Nghymru.”

Wedi gweld Y Cymro yn eich Tesco lleol chi? Be am dynnu llun a’i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn lledaenu’r neges – gan roi @Tesco_Wales a @Y_Cymro yn eich neges os ar twitter os yn bosib. Bydd gwobr i’r llun gorau yr ydym yn ei dderbyn cyn y nadolig.

Cofiwch fod Y Cymro hefyd ar gael yn eich siop Gymraeg lleol ynghyd a nifer o siopau eraill ar y stryd fawr dros Gymru.

 

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod