Holiadur Y Cymro – Rhannwch eich barn

Newyddion

Holiadur Y Cymro

Mae Y Cymro yn gwahodd ein darllenwyr i lenwi’r holiadur canlynol (mewn ffurf jpeg islaw) drwy ei brintio allan, sgwennu yn y blychau priodol ac wedyn ei bostio yn ôl i ni i’r cyfeiriad yma: Y Cymro, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP.

Neu gallwch hefyd ein ebostio drwy yrru at gwyb@ycymro.cymru gyda’r teitl ‘Holiadur Y Cymro’ gan rannu eich barn ar y prif pwyntiau neu pa bynnag bwynt arall yr hoffech ei wneud. Mi fydd y wybodaeth yma yn help mawr i’r Cymro i weld pa fath o gynnwys mae ein darllenwyr gyda diddordeb ei weld yn y papur yn gyffredinol.

Diolch yn fawr i chi am ystyried rhannu eich barn gyda ni.

Mae’r PDF o’r holiadur hefyd ar gael i’w lawr lwytho yma (Cofiwch brintio’r ffeiliau mewn du a gwyn os am safio ar inc lliw!)

Gweler yr holiadur mewn ffurf jpeg islaw:

 

 

C

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod