Holiadur Y Cymro – Rhannwch eich barn

Newyddion

Holiadur Y Cymro

Mae Y Cymro yn gwahodd ein darllenwyr i lenwi’r holiadur canlynol (mewn ffurf jpeg islaw) drwy ei brintio allan, sgwennu yn y blychau priodol ac wedyn ei bostio yn ôl i ni i’r cyfeiriad yma: Y Cymro, Henllan Owen, Eglwyswrw, Crymych, Sir Benfro, SA41 3UP.

Neu gallwch hefyd ein ebostio drwy yrru at gwyb@ycymro.cymru gyda’r teitl ‘Holiadur Y Cymro’ gan rannu eich barn ar y prif pwyntiau neu pa bynnag bwynt arall yr hoffech ei wneud. Mi fydd y wybodaeth yma yn help mawr i’r Cymro i weld pa fath o gynnwys mae ein darllenwyr gyda diddordeb ei weld yn y papur yn gyffredinol.

Diolch yn fawr i chi am ystyried rhannu eich barn gyda ni.

Mae’r PDF o’r holiadur hefyd ar gael i’w lawr lwytho yma (Cofiwch brintio’r ffeiliau mewn du a gwyn os am safio ar inc lliw!)

Gweler yr holiadur mewn ffurf jpeg islaw:

 

 

C

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau