Pawb Dan Un Faner #Merthyr Tudful : gorymdaith nesaf @AUOBCymru

Newyddion

Yn dilyn llwyddiant gorymdaith AUOB Caernarfon dros y penwythnos a welodd 10,000 o bobl yn dod i’r Dre, mae AUOB Cymru wedi cyhoeddi mai Merthyr Tudful bydd lleoliad eu gorymdaith nesaf ar Ddydd Sadwrn 7fed o fis Medi eleni. 

Yn ôl AUOB Cymru, mae’n dechrau dod i’r amlwg bod “anfodlondeb gyda methiannau San Steffan yn tyfu’n gyflym…”

llun Rhian Gareth

“Bydd mwy o manylion i ddilyn ond byddwch yn barod i drefnu eich trafnidiaeth, eich baneri, eich offerynnau, eich teulu a ffrindiau i gymeryd rhan mewn digwyddiad hanesyddol! ”

Bydd Gorymdaith Merthyr Tudful AUOB Cymru yn dod i ben ar Sgwâr Penderyn gyda’r arwr pêl-droed ac actifydd Neville Southall yn annerch y dorf.

Enwyd Sgwâr Penderyn i gofio Dic Penderyn, merthyr a safodd am hawliau ei gyd-weithwyr yn erbyn grym a difaterwch y wladwriaeth Brydeinig sy’n parhau i fodoli hyd heddiw.

CYD-GYMRY, ydych chi’n barod i orymdeithio dros Ferthyr?

 

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau