Charlotte Church yn serennu mewn cyngerdd dros Gymru annibynnol

Diwylliant / Hamdden Newyddion

Cafwyd noson arbennig yn y Tramshed, Caerdydd neithiwr wrth i rai o brif gerddorion ac artistiaid Cymru ddod at ei gilydd i ddechrau’r drafodaeth am annibyniaeth i Gymru.

Llun gan Rhys Williams

Roedd y Tramshed yn orlawn gyda dros 1000 o bobol yn bresennol, y mwyafrif helaeth ohonynt yn bobol ifanc ond gyda chroestoriad o wahanol oedrannau hefyd yn bresennol. Roedd hefyd gymysgedd a chroestoriad iachus o Gymry Cymraeg a di Gymraeg.

Roedd y noson wedi ei threfnu gan Cian Ciaran ac eraill o dan faner ‘Yes is more’ / ‘Gellir Gwell’.

Ymysg yr artistiaid yn perfformio roedd enillwyr Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2018, Boy Azooga ynghyd ag Los Blancos a Astroid Boys, gyda Cian Ciaran, Gruff Rhys a Gwenno hefyd yn DJio.

Mewn bŵts du hir hynod, coronodd Charlotte Church a’r Pop Dungeon y noson gyda pherfformiad anhygoel a orffennwyd gyda Charlotte a’r band yn gwneud fersiwn unigryw o’r anthem genedlaethol.

Yn cyflwyno’r bandiau roedd aelodau o’r grŵp Goldie Looking Chain o Gasnewydd.

Roedd awyrgylch arbennig i’r noson wrth i artistiaid Cymraeg a di Gymraeg ddatgan yn agored eu bod am weld Cymru hyderus annibynnol. Mae’r noson eisoes yn cael ei disgrifio gan nifer fel diwedd y dechrau i annibyniaeth i Gymru.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

1
Gadael Sylw

avatar
500
1 Edefyn sylw
0 Ymatebion i'r edefyn
0 Dilynwyr
 
Sylw mwyaf ymatebol
Edefyn boethaf
1 Awduron Sylwadau
Gwilym Prydderch Awduron sylwadau diweddar

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
mwyaf newydd hynaf mwyaf o bleidleisiau
Gadewch wybod
Gwilym Prydderch
Guest
Gwilym Prydderch

Bendigedig wir. Mae’n rhoi hwb i’r galon ar adeg mor wleidyddol dywyll.