CYHOEDDI GRANTIAU #CYMRAEG CYNGOR LLYFRAU CYMRU

Newyddion

Yn dilyn galwad agored am syniadau ar gyfer cylchgronau Cymraeg oedd yn dymuno gwneud cais am nawdd, derbyniwyd 19 o geisiadau gan gyhoeddiadau hen a newydd gan Gyngor Llyfrau Cymru. Llwyddwyd i gefnogi 17 o deitlau, dau ohonynt yn newydd i’r maes.

Yn ogystal â hynny, llwyddwyd i gynnig arian datblygu unwaith ac am byth i ddau deitl.

Dywedodd Robat Arwyn, Cadeirydd y Panel:

“Rydym fel Panel yn hynod o falch o ganlyniad y broses a chredwn fod nawdd y Cyngor Llyfrau wedi llwyddo i gefnogi ystod eang ac amrywiol o gyhoeddiadau. Mewn cyfnod anodd o ran cyllido a gwerthiant cylchgronau’n gyffredinol, mae’n braf gweld y diwydiant yn ymateb gyda syniadau newydd sbon a pharodrwydd i ymateb i her y byd digidol.”

Llwyddwyd i gyllido dau syniad newydd sbon – Lysh, cylchgrawn digidol ar gyfer merched yn eu harddegau cynnar a fydd yn cael ei gyhoeddi gan Gyhoeddiadau Rily o Gaerffili a’i olygu gan Llinos Dafydd; a Cara, cylchgrawn ar gyfer menywod o bob oed, a fydd yn cael ei olygu gan Meinir ac Efa Edwards, tîm mam-a-merch o Landre, Ceredigion a Chaerdydd.

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru:

“Mae cael portffolio eang o gylchgronau yn sylfaenol i gynnal diwylliant hyfyw ac yn gyfraniad uniongyrchol i ledaenu defnydd o’r iaith. Mae’r cylchgronau hefyd yn cynnig cyfle i ymdrin â phynciau amrywiol drwy’r Gymraeg ac i hybu trafodaeth am faterion y dydd.”

Bydd dau gylchgrawn digidol arall, Mam Cymru a Parallel.cymru, yn derbyn nawdd unwaith ac am byth i gryfhau yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig.

Bydd cyfnod y trwyddedau newydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2019.

– llun Cyngor Llyfrau Cymru cllc.org.uk

gwales.com

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau