Mynd i’r afael ag #iechydmeddwl

Newyddion

Dyfarnwyd £1,351,066 i Mind Cymru a’r Groes Goch Brydeinig er mwyn cyflawni prosiectau iechyd meddwl ar draws Cymru.

Bydd y Groes Goch Brydeinig yn cynnal cynlluniau peilot ar gyfer oedolion sydd â phroblemau iechyd meddwl isel i gymedrol ac sy’n defnyddio gwasanaethau meddyg teulu neu ambiwlans yn rheolaidd yn Sir Benfro a Chaerffili.

Fe fydd Mind Cymru yn gweithio gydag oedolion sydd wrth eu hunain, yn unig ac mewn perygl o ddioddef iechyd meddwl gwael yn ardaloedd Taf Elai, De Powys a Gogledd Sir Ddinbych. Bydd gweithwyr cyswllt yn gweithio gyda chleifion i ddatblygu cynlluniau cymorth penodol i’w cyflawni’n lleol.

Am wybodaeth bellach : mind.cymru

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau