Sioe Newyddion Y Cymro wedi ei darlledu ar-lein am y tro cyntaf

Mae Sioe Newyddion Y Cymro wedi ei darlledu ar-lein am y tro cyntaf Mae’r rhaglen yn cynnwys prif newyddion Cymru a thrafodaeth ar faterion cyfoes Cymru. Y prif bwnc trafod y mis yma ydi sefyllfa tai Cymru – gydag Aled Gwyn Job, Heledd Gwyndaf ac Aelod Tai Cabinet Cyngor Gwynedd, Craig ab Iago, yn cyfrannu […]

Continue Reading

Sut y chwaraeodd dyn o Flaenau ran yn y paratoadau am ‘D-Day’

Gogwydd newydd ar stori 80 mlwydd oed Mae nifer yn ymwybodol bod brodor o Fangor, Hugh Iorys Hughes wedi bod ynghlwm wrth ddatblygiad harbwr dros dro Mullberry, a ddefnyddiwyd yn ystod glanio ‘D-Day’, gyda rhai ohonynt wedi’u hadeiladu ym morfa Conwy hefyd. Mae cyfraniad Jack Derbyshire, yn enedigol o Flaenau Ffestiniog, yn llai adnabyddus, a bu yntau hefyd […]

Continue Reading

Wrecsam yn dathlu’r dyrchafiad gyda buddugoliaeth dros y pencampwyr Stockport ar y Cae Ras

Wrecsam 2, Stockport 1 Adroddiad arbennig gan Iestyn Jones “Eeeeew – mae hi ‘di mynd yn anodd cael tocynnau i weld Wrecsam yn chwara!” medda’ ffrind wrthyf yn Bala yr wythnos o’r blaen. Dwi ‘di clywed hyn sawl gwaith yn ddiweddar. Yr ateb byr yw, oherwydd yr holl sylw ar y clwb, mae’n anodd iawn. […]

Continue Reading

Cyngerdd yn Llundain yn arddangos corau meibion ar eu gorau  

Fe fydd neuadd fyd-enwog y Royal Albert yn atseinio i sain corau meibion pan fydd 500 o ddynion yn cynrychioli 23 o gorau yn camu i’r llwyfan ar nos Sadwrn, Ebril 27.   Mae’r digwyddiad a lwyfannir gan Gymdeithas Corau Meibion Cymru wedi denu corau o Gymru benbaladr o’r Fflint i Gilycoed ynghyd â chorau […]

Continue Reading

Cai am redeg Marathon Llundain i helpu elusen salwch y llygaid

Mae dyn o Feirionnydd am redeg ym Marathon Llundain y mis yma i godi arian tuag at elusen sy’n helpu plant a phobl gyda chyflwr meddygol sy’n effeithio ar eu golwg.  Bydd Cai Newell Jones, yn wreiddiol o Lanuwchllyn ond sydd bellach wedi ymgartrefu yn Nolgellau, yn codi arian tuag at MACS (Microphthalmia, Anophthalmia & […]

Continue Reading

Diffyg ‘ymdeimlad, dealltwriaeth a chydnabyddiaeth o rôl ffermwyr’ – Cyfweliad Y Cymro gyda Aled Jones, Llywydd NFU Cymru

gan Deiniol Tegid Mewn cyfweliad hefo’r Cymro dywed Aled Jones, Llywydd NFU Cymru, bod ffermwyr yn dioddef oherwydd bod ‘polisïau gorthrymol’ yn cael eu gwthio arnyn nhw. Mae Llywydd NFU Cymru wedi beirniadu’n hallt y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ac eraill yn y blaid Lafur am eu diffyg ymdeimlad tuag at ffermwyr. Nid cynlluniau’r […]

Continue Reading