Cynlluniau i gymell gwelliant mewn mathemateg a llythrennedd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi manylion cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd, fel rhan o ymdrechion ehangach i ddelio ag effeithiau pandemig COVID mewn ysgolion. Cyn y pandemig, roedd Cymru yn gwneud cynnydd cadarnhaol o ran llythrennedd a rhifedd. Fodd bynnag, mae’n dod yn amlwg bod effeithiau’r pandemig wedi […]

Continue Reading

27 o goetiroedd yn ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 27 o safleoedd coetir yn ymuno â rhwydwaith Coedwig Genedlaethol Cymru. Bydd 15 ohonynt y cyntaf i ymuno â’r rhwydwaith ers i’r Cynllun Statws Coedwig Cenedlaethol gael ei lansio ym mis Mehefin, sydd wedi galluogi ystod ehangach o goetiroedd i ddod yn rhan o’r Goedwig Genedlaethol. Gallai’r rhain fod yn […]

Continue Reading

Lansio ‘Gorllewin Cymru Creadigol’

Yn ddiweddar lansiwyd rhwydwaith newydd sef ‘Gorllewin Cymru Creadigol’ yng Nghanolfan S4C Yr Egin. Bwriad y rhwydwaith newydd hon yw cynrychioli ac ymgysylltu’r diwydiannau creadigol yn y rhanbarth, sef siroedd Abertawe, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Nedd Port Talbot. Y blaenoriaeth gychwynnol ar gyfer rhwydwaith Gorllewin Cymru Greadigol yw canolbwyntio ar dŵf y sectorau sgrîn, […]

Continue Reading

Mi fydd o hyd yn oed yn fwy trawiadol os bydd hi’n bwrw glaw!

Dywed crewyr ‘Annwn’, sef sioe laser a sain arallfydol yng Nghastell Caernarfon, sy’n cynnwys perfformiad gan  Gruff Rhys, y bydd y sioe hyd yn oed yn fwy trawiadol os bydd hi’n bwrw glaw yn ystod y digwyddiad. Mae “Annwn” yn sioe laser a sain sy’n cael ei berfformio am dair noson – fory tan nos […]

Continue Reading

Cyhoeddi cronfa newydd i hybu ffilmiau Cymraeg

Mae cronfa i gefnogi ffilmiau nodwedd Cymraeg sydd â’r potensial i fod ar y sgrin fawr yn rhyngwladol, bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Bydd Sinema Cymru, sy’n gydweithrediad rhwng S4C a Cymru Greadigol, yn cael ei darparu gan Ffilm Cymru, a’i nod yw datblygu o leiaf tair ffilm nodwedd y flwyddyn, gyda’r bwriad y […]

Continue Reading

Mewn lluniau: Rhai o fandiau Gŵyl Y Dyn Gwyrdd 2023

Mi oedd Gŵyl y Dyn Gwyrdd ger Crughywel yn llwyddiant arall eleni gydag oddeutu 25,000 o bobol yn mynychu eto’r flwyddyn yma. Y prif bennawd-fandiau oedd Self Esteem, Devo (mewn glaw trwm yn pistillio dros flaen y llwyfan) a First Aid kit. Bandiau eraill wnaeth ddenu’r torfeydd oedd Young Fathers, Confidence Man ac Amyl and […]

Continue Reading