Lleisiau amrywiol yn trafod cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy

Dywed Gwrthryfel Difodiant (XR) Aberteifi eu bod wrth eu bodd â’r ymateb i Gynulliad y Bobl a gynhaliwyd ar-lein ym mis Mehefin. Roedd dros 150 o bobl yn rhan o’r cyfarfod, nifer ohonynt na fyddai yn aml yn yr un cyfarfod: ffermwyr (rhai wedi ymddeol a rhai prysur), ecolegwyr, tyddynwyr, gwleidyddion, masnach-arddwyr, cynghorwyr bwyd, a […]

Continue Reading

Defnydd Tir, Bwyd a Ffermio …. Ni sy’n llunio’r Dyfodol

Trafod ffermio cynaliadwy Gan fod bwyd a ffermio yn allweddol i’n hiechyd ac i iechyd natur mae Gwrthryfel Difodiant wedi trefnu cyfarfod o Gynulliad y Bobl ar y cyd â’r Aelod o’r Senedd, Elin Jones er mwyn trafod amaethyddiaeth gynaliadwy yng Ngheredigion. Bydd y cyfarfod, sy’n cael ei gynnal am 6.30 ar y 23ain o […]

Continue Reading

Rhifyn Ebrill Y Cymro allan rwan nawr

Mae rhifyn Ebrill Y Cymro ar gael rwan nawr. Mae sylw arbennig i sut mae’n gwlad yn dygymod â’r firws wrth i Esyllt Sears, Karen Owen a Gareth Hughes ddadansoddi’r sefyllfa bresennol. Colofnau hefyd gan Iestyn Jones, Lyn Ebenezer, Aled Gwyn Jôb, Cadi Gwyn Edwards, Dylan Wyn Williams, Gruffydd Meredith, Robat Idris ar ran Cymdeithas […]

Continue Reading

Rhifyn Mawrth Y Cymro allan yn y siopau nawr rwan

Mae rhifyn Mawrth Y Cymro allan yn y siopau nawr rwan. Y diweddaraf am ddatganoli darlledu i Gymru gyda barn gref Aled Powell o Gymdeithas yr Iaith ac Angharad Mair, hynt a helynt y stormydd gwynt a glaw a’r coronafeirws …..a llawer mwy. Colofnau gan Iestyn Jones, Esyllt Sears, Lyn Ebenezer, Aled Gwyn Jôb, Cadi […]

Continue Reading