Cadeirydd Bwrdd Aelodau Hybu Cig Cymru

Diwylliant / Hamdden

Cynnwys wedi’i noddi

Hybu Cig Cymru (HCC)

Cadeirydd y Bwrdd Aelodau

Tâl Cydnabyddiaeth – £350 y dydd ynghyd â chostau rhesymol – gan ymrwymo hyd at 72 diwrnod y flwyddyn.

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff sy’n cael ei arwain gan y diwydiant sy’n gyfrifol am ddatblygu, marchnata a hyrwyddo diwydiant cig coch Cymru.

Daw prif ffynhonnell incwm HCC o’r Ardreth ar Gig Coch, tâl statudol a delir gan ffermwyr a phroseswyr/allforwyr gwartheg, defaid a moch a leddir yng Nghymru. Caiff ei defnyddio i helpu i farchnata brandiau cig coch Cymru a datblygu’r gadwyn gyflenwi ar y cyd.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 21 Hydref 2020 am 16:00.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus ac i ofyn cwestiynau, cysylltwch â penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Mae fersiwn print mawr, Braille a sain o’r hysbyseb hon ar gael o  gysylltu â 03000 255454.

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau