sut i survivo #steddfod2019

Diwylliant / Hamdden

Wel, wel, mae’r amser yna o’r flwyddyn wedi cyrraedd.  Sefyll mewn cae Cymreig a Chymraeg.  Ac i’r selogion go iawn, breuddwydio am gawod deche; a phaned o de mewn man le mae’n OK i alw Welshcake yn Welshcake.  Dyma tri tip arall i oroesi Eisteddfod Genedlaethol 2019 yn Llanrwst.  

1. Peidio mynd i’r Pafiliwn.

Perffeithrwydd maes e  oedd ei fod fel yr Eisteddfod heb y barnu na’r cystadlu, sut well felly i ail-greu teilyngdod arlein y Cymraeg-tod hwnnw na osgoi’r Pafiliwn yn hollol? – o’r dechrau hyd y diwedd.  Philistaniaeth, Amen.

Eisteddfod 2017 – pawb yn y Pafiliwn.

 

2.  Rhegi yn Gymraeg

Anodd iawn ydyw i ddysgu holl reolau cynganeddu mewn wythnos, ond mae rhegi fel Cardi mewn hen Waitrose Y Barri o fewn eich gafael, bois bach. Astudiwch ganllaw dai lingual i regfeydd Ceredigion fel man cychwyn, was.

 

Steddfotwyr yn rhegi yn Gymraeg.

 

3. Prynu’r Cymro

Bydd copi newydd o’r Cymro mis Awst 2019 yn gobeithio i gyrraedd Y Maes erbyn tua chanol yr wythnos, felly cadwch lygad barcud amdano.

I’r rhai na fydd ar Y Maes (achos fe fyddant yn rhegi yn y Pafiliwn, falle) tanysgrifiwch fan hyn os gwelwch yn dda : https://ycymro.cymru/tanysgrifio/

Ymunwch gyda Chyfeillion hen a newydd ar brynhawn Dydd Llun ar Y Maes!

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod