Helo – be ‘di hyn, mae iaith y nefoedd yn ennill tir… ar arwyddion yn LLOEGR!

Diwylliant / Hamdden

Gan Gruffydd Meredith

Tybed oes angen Cymdeithas yr Iaith Saesneg i warchod hawliau dinasyddion Lloegr rhag gormod o ddefnydd Cymraeg yn Lloegr?

Dros y blynyddoedd, megis hud a lledrith a thrwy ddirgel ffyrdd, mae nifer cynyddol o arwyddion Cymraeg wedi ymddangos yn Lloegr heb fod neb cweit yn siŵr pam na sut.

Ac nid yn unig ar ddiarwybod droed ond mewn ffyrdd mwy amlwg hefyd. Er enghraifft, erbyn hyn mae’r Gymraeg yn un o chwe dewis iaith swyddogol ar beiriannau archebu bwytai McDonalds ar draws Prydain, gan gynnwys gwlad y dawnswyr Morris – o Bromley i Newcastle, o Titty Ho i Boggy Bottom (oes mae’r ffasiwn lefydd yn bodoli).

Ar y raddfa yma fydd hi ddim yn hir nes bydd y Gymraeg yn goresgyn Lloegr unwaith eto, fel yr oedd yn yr oesoedd a fu drwy ynys Prydain a thŷ hwnt.

Reit, y cam nesaf fydd sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei dysgu ar gwricwlwm addysg Lloegr a’r Alban. Wedyn, yn araf deg, fe fydd y Thames yn troi nôl i’r Tafwys, Glasgow nôl i Glas gae a Strictly Come Dancing yn newid i Dawnsio fel Diawl.

Dyma ambell enghraifft o’r ffenomenon ryfeddol yma o’r Gymraeg yn dechrau ailfeddiannu tiroedd Lloegr ddaeth Y Cymro ar eu traws yn ddiweddar:

Arwydd ar ATM yn ne Llundain. Llun gan Leslie Pitman.
Arwydd Cymraeg yn Llundain. Llun gan Roland Hughes
Arwydd yn Asda Caergrawnt. Llun gan Marnanel Thurman.
McDonalds Bromley, Llundain. Llun gan Laura Nunez
Arwydd coedwigo yn Forest of Dean. Llun gan Elfed Roberts.
…a nid yn unig yn Lloegr – mae’r Gymraeg i’w gael ar bob cyfandir – dyma arwydd o Tierra Del Fuego yn ne Ariannin. Llun gan L. Nunez

 

Cyhoeddir gan Cyfryngau Cymru Cyf.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

 • Tagged
  Tanysgrifio
  Gadewch wybod
  guest

  Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro.

  0 Comments
  Adborth
  Gweld holl sylwadau