Helo – be ‘di hyn, mae iaith y nefoedd yn ennill tir… ar arwyddion yn LLOEGR!

Diwylliant / Hamdden

Gan Gruffydd Meredith

Tybed oes angen Cymdeithas yr Iaith Saesneg i warchod hawliau dinasyddion Lloegr rhag gormod o ddefnydd Cymraeg yn Lloegr?

Dros y blynyddoedd, megis hud a lledrith a thrwy ddirgel ffyrdd, mae nifer cynyddol o arwyddion Cymraeg wedi ymddangos yn Lloegr heb fod neb cweit yn siŵr pam na sut.

Ac nid yn unig ar ddiarwybod droed ond mewn ffyrdd mwy amlwg hefyd. Er enghraifft, erbyn hyn mae’r Gymraeg yn un o chwe dewis iaith swyddogol ar beiriannau archebu bwytai McDonalds ar draws Prydain, gan gynnwys gwlad y dawnswyr Morris – o Bromley i Newcastle, o Titty Ho i Boggy Bottom (oes mae’r ffasiwn lefydd yn bodoli).

Ar y raddfa yma fydd hi ddim yn hir nes bydd y Gymraeg yn goresgyn Lloegr unwaith eto, fel yr oedd yn yr oesoedd a fu drwy ynys Prydain a thŷ hwnt.

Reit, y cam nesaf fydd sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei dysgu ar gwricwlwm addysg Lloegr a’r Alban. Wedyn, yn araf deg, fe fydd y Thames yn troi nôl i’r Tafwys, Glasgow nôl i Glas gae a Strictly Come Dancing yn newid i Dawnsio fel Diawl.

Dyma ambell enghraifft o’r ffenomenon ryfeddol yma o’r Gymraeg yn dechrau ailfeddiannu tiroedd Lloegr ddaeth Y Cymro ar eu traws yn ddiweddar:

Arwydd ar ATM yn ne Llundain. Llun gan Leslie Pitman.
Arwydd Cymraeg yn Llundain. Llun gan Roland Hughes
Arwydd yn Asda Caergrawnt. Llun gan Marnanel Thurman.
McDonalds Bromley, Llundain. Llun gan Laura Nunez
Arwydd coedwigo yn Forest of Dean. Llun gan Elfed Roberts.
…a nid yn unig yn Lloegr – mae’r Gymraeg i’w gael ar bob cyfandir – dyma arwydd o Tierra Del Fuego yn ne Ariannin. Llun gan L. Nunez

 

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod