#PawenLawen Triawd y Brifysgol! @CAACymru

Diwylliant / Hamdden

Bu i dri awdur yn lansiad llyfrau yn Llanbrynmair yr wythnos ddiwethaf raddio o Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr un flwyddyn, yn ôl yn 2004.

Lansio Cyfres Halibalŵ yn Ysgol Gynradd Llanbrynmair, yng nghwmni’r awduron Gwenno Mair Davies, Mari Lovgreen ac Eurig Salisbury.

Wrth lansio Cyfres Halibalŵ yn swyddogol, meddai Fflur Aneira Davies, sef golygydd y gyfres a raddiodd o’r un adran yn yr un flwyddyn hefyd

“Rydym wrth ein boddau yn cael cyhoeddi’r llyfrau gwreiddiol hyn
i blant Cymru.Maen nhw wedi’u hysgrifennu gan awduron ifanc
a phoblogaidd sy’n gweithio’n gyson gyda phlant yr oedran hwn, felly maen nhw’n adnabod eu cynulleidfa yn dda.
Bydd y nofelau bywiog, yr hiwmor, a’r lluniau lliw gan arlunwyr talentog,
yn siŵr o apelio at ferched a bechgyn ledled Cymru.”

Mae’r gyfres, sef chwech o nofelau gwreiddiol, llawn hiwmor ar gyfer plant 7-11 oed, wedi’u hysgrifennu gan rai o awduron plant mwyaf poblogaidd Cymru – Syniadau Slei (Mari Lovgreen), Y Tocyn Raffl (Anni Llŷn), Teulu Tŷ Bach (Eurig Salisbury), Project Poli (Gwenno Mair Davies), Tŷ Tomi Treorci (Dafydd Llewelyn) a Iârgyfwng! (Gwennan Evans).

Bu’r awduron yn siarad â llond neuadd o blant ysgolion cynradd Glantwymyn, Carno a Llanbrynmair am eu llyfrau, ac yn cynnal gweithgareddau hwyliog yn seiliedig ar straeon y gyfres. Fe gymeron nhw hefyd ran yn ymgyrch ‘Pawen Lawen’ BBC Radio Cymru yn ystod y digwyddiad.

Tro Eurig i drafod!

Ceir syniadau am weithgareddau ysgafn i gyd-fynd â’r nofelau hyn ar wefan Hwb, sy’n addas i oedolion eu defnyddio gyda phlant wrth hybu iaith a llythrennedd mewn ysgolion ac yn y cartref.  Cyhoeddir y llyfrau gan CAA Cymru, Prifysgol Aberystwyth, ac fe’u hariennir gan Lywodraeth Cymru.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod