HYSBYSEB : AELODAU CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Diwylliant / Hamdden

Noddir yr hysbyseb hwn gan Lywodraeth Cymru.

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

AELODAU

Tua 1.5 diwrnod y mis.

Swyddi di-dal, ond telir costau Teithio a Chynhaliaeth

Ydych chi’n meddwl bod y celfyddydau yn gallu newid
bywydau?

Ydych chi’n meddwl y dylai pawb fod yn medru eu mwynhau?

Os felly, gallai fod gennych ran bwysig i’w chwarae o ran sicrhau bod
hynny’n digwydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am aelodau i
wasanaethu ar Gyngor Celfyddydau Cymru ac i helpu i gyflawni ei
flaenoriaethau strategol o ran hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol
a chynhwysol, a sector y celfyddydau sy’n gynaliadwy ac yn arloesol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i
http://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus
neu os oes gennych gwestiynau,
cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 03000 255454,
neu e-bostiwch publicappointments@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Tachwedd 2018.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod