#Atgyfodi Perfformiad aml-gyfrwng ac unigryw John Rea

Diwylliant / Hamdden

Mae yna alw i un o uchafbwyntiau dathliadau Amgueddfa Werin Sain Ffagan yn 70 ym mis Hydref – sef perfformiad o’r gwaith Atgyfodi gan John Rea – i deithio dros Gymru at sylw cynulleidfa ehangach.

Fel yr esboniwyd yn arbennig i’r Cymro yn ein rhifyn mis Hydref, yn gyntaf fe gafodd cynulleidfa Atgyfodi y cyfle i gerdded trwy gyfres o osodiadau sain yn adeiladau Sain Ffagan, gan gynnwys athro gwrth-Gymraeg yn yr ysgol a dawnsio clocsiau yn Ffermdy Kennixton.

Bu tipyn o drafod ar y cyfryngau cymdeithasol, a chlod arbennig gan y bardd Judith Musker Turner:

“Noson wefreiddiol a theimladwy yn cydblethu’r gorffennol a’r presennol gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig @BBCNOW – llongyfarchiadau John Meirion Rea am #Atgyfodi ”

Ceir y galw i’r darn deithio Cymru gan William Aled Jones, gan fod Atgyfodi o bwysigrwydd hanesyddol mewn mwy nag un ystyr;

Fe fydd yna raglen arbennig, Sain Sain Ffagan ar BBC Radio Cymru ar Ddydd Iau 29ain Tachwedd am 12:30pm gyda hanes y prosiect, a’r perfformiad i ddilyn gyda’r nos yn ystod rhaglen un o Gyfeillion y Cymro, Huw Stephens.

Nid yw'r farn a amlygir yn erthyglau unigol y cyhoeddiad hwn o angenrheidrwydd yn cynrychioli barn y cyhoeddwyr

Tagged

Gadael Sylw

avatar
500

Mae'r safbwyntiau a fynegwyd yma yn eiddo i'n defnyddwyr ac nid o reidrwydd yn adlewyrchu barn Y Cymro neu unrhyw gwmni yn gysylltiedig a Y Cymro. Tra'n credu'n gryf mewn rhyddid barn, gofynnwn yn garedig i chi osgoi sylwadau enllibus, anwir, camanweirol neu fwriadol fygythiol. Os ydych yn teimlo fod sylwad yn cynnwys un o'r elfennau yma plis adroddwch hynny drwy glicio ar y linc. Gofynnwn i chi ddim ond wneud hyn ar gyfer cwynion difrifol. Cadwn yr hawl i ddileu cynnwys neu gyfrifon sydd yn torri'r canllawiau yma yn fwriadol. Neu i'w roi o ffordd arall, triwch fod yn weddol neis i'ch gilydd os yn bosib.

  Tanysgrifio  
Gadewch wybod